информация за файла

Какво представлява powershell.exe?

Файлът настоящ powershell.exe е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Microsoft Windows е операционна система. PowerShell е рамка за управление на конфигурацията и автоматизация на задачи от Microsoft. Powershell.exe е изпълним файл, свързан с PowerShell и не представлява заплаха за потребителя PCs.PowerShell е

Какво е APSDaemon.exe?

Файлът APSDaemon.exe е софтуерен компонент на Apple Application Support от Apple . APSDaemon.exe е изпълним файл, който принадлежи на Apple Application Support - програма, необходима за синхронизиране на устройства чрез iTunes. Това не е важен Windows процес и може да бъде деактивиран, ако е известно, че създава проблеми. Apple Appli

Какво е това Discord.exe?

Файлът Discord.exe е софтуерен компонент на Discord by Discord . Разногласието е безплатна кръстосана платформа VoIP програма, популярна сред онлайн игрите. Discord.exe изпълнява Раздел. Това не е критично Windows приложение и може да бъде премахнато или деинсталирано, ако е известно, че причинява про

Какво представлява iusb3mon.exe?

Истинският iusb3mon.exe е софтуерен компонент на Intel® USB версия 3.0 eXtensible Host Controller от Intel Corporation . Мониторът Intel® USB 3.0 (iusb3mon.exe) в USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver е основна Windows услуга, която следи Plug and Play състоянието на всички USB портове и генерира известия за изскачащи събития. Той е по избор и може да бъде деинсталиран, като изберете "Intel® USB 3.0 eXtensible" (или "… Host Controller") в

Какво е AvastSvc.exe?

Истинският файл AvastSvc.exe е софтуерен компонент на Avast Free Antivirus от AVAST . Avast Free Antivirus е безплатна програма за защита, която защитава компютрите от зловреден софтуер, вируси, троянски коне и компютърни червеи. AvastSvc.exe е основен процес, който изпълнява Avast Free Antivirus. Това не е важен процес на Windows и може да бъде деактивиран, ако е

Какво представлява DellDataVault.exe?

Истинският файл DellDataVault.exe е софтуерен компонент на Dell Support Center от Dell . Dell Data Vault е част от Центъра за поддръжка на Dell, който събира информация за здравето на системата, производителността и околната среда относно приложения, проектирани от Dell. DellDataVault.exe изпълнява програмата Dell Data Vault. Това не е съществен процес в Windows и може да бъде деактивиран, ако е известно, че създава проблеми. Център з

Какво представлява ACMON.exe?

Истинският файл ACMON.exe е софтуерен компонент на ASUS Splendid Video от ATK (ASUSTeK Computer Inc.) . Acmon.exe е главната изпълнимия файл, използван за работа с ASUS Splendid Video, част от програмите на ASUS Splendid Video Enhancement. Това не е основен процес на Windows, но трябва да бъде премахнат само в случай, че причинява п

Какво представлява Microsoft.Photos.exe?

Истинският файл Microsoft.Photos.exe е софтуерен компонент на Microsoft Photos от Microsoft . Microsoft Photos е основен софтуер за обработка на изображения и сърфиране. Microsoft.Photos.exe стартира снимки на Microsoft. Това е истински процес.Microsoft Photos е редактор на видеоклипове, приложение за споделяне на снимк

Какво е?

Истинският файл runSW.exe е софтуерен компонент на Realtek Wireless LAN Utility от Realtek . Realtek Wireless LAN Utility е набор от инструменти за конфигуриране и съвместимост, който улеснява комуникацията между безжичните LAN карти на Realtek и операционната система. RunSW.exe изпълнява процес, който принуждава USB3.0 или 2.0 връзка. Може да е необходимо, когато използвате USB Wi-Fi адаптер. Това не е важен Windows

Какво е MpSigStub.exe?

Файлът MpSigStub.exe е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Windows е операционна система. Windows Automatic Updates е програма на Microsoft, която автоматично изтегля и инсталира актуализации. MPSigStub.exe е файл на приложението за инсталиране на Microsoft, който се използва заедно с автоматич

Какво е RAVBg64.exe?

Истинският файл RAVBg64.exe е софтуерен компонент на Realtek High Definition Audio Driver от Realtek Semiconductor . RAVBg64.exe е основният процес зад аудио драйвера на Realtek. Това не е съществен Windows файл и не причинява проблеми. Той винаги се намира в подпапка на "C: Program Files". Имаше съобщения за злонамерен софтуер, маски

Какво е ltcmClient.exe?

Файлът с оригинален ltcmClient.exe е софтуерен компонент на PowerENGAGE от Aviata, Inc. Процесът "ltcmClient.exe", разработен от Leader Technologies Inc. в Албакърки, НМ, САЩ, дава на клиентите на Leadertech (компании за потребителски продукти, включително производители на компютри Dell и Lenovo, Barnes & Noble и други) двупосочна комуникация с потребителите чрез специални сървъри, които се свързват с клиента на LTCM. Leadertech е пионер в процеса на управление на клиентския опит (CXM). Използването на специални сървъри вместо електронна поща предотвратява предаването на вредно съ

Какво е ctfmon.exe?

Файлът ctfmon.exe е софтуерен компонент на Microsoft Office от Microsoft . Microsoft Office е съвкупност от клиентски и сървърен софтуер. Ctfmon.exe се използва за активиране на езиковата лента в Microsoft Office и е напълно безопасен за вашия компютър. Microsoft Office е набор от сървърен и клиентски софтуер, пуснат за първи път през 1988 г. Той се доставя с няколко приложения за произво

Какво представлява RTFTrack.exe?

Истинският файл RTFTrack.exe е софтуерен компонент на Lenovo Easy Camera от Realtek . Lenovo Easy Camera е фърмуер, разработен от Realtek, който позволява функционалността на уеб камерата за уеб камери на Lenovo. RTFTrack.exe е процес, който използва алгоритми за проследяване на лица за софтуер за разпознаване на лица. Тов

Какво е consent.exe?

Файлът истинско съгласие.exe е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Microsoft Windows е операционна система. Consent.exe е файл, който стартира потребителския интерфейс за контрол на потребителските акаунти (UAC), слой за оторизация за Windows. Това е истински и безопасен процес.User Account Control (UAC) е компонент за сигурност на операционната система Windows, който предотвратява неоторизирани

Какво е това appnhost.exe?

Процес Appnhost.exe в диспечера на задачите на Windows Процесът, известен като Native Host for Apps, принадлежи към софтуера AppNHost на Mixesoft Project. Описание: Appnhost.exe не е от съществено значение за Windows и често предизвиква проблеми. Appnhost.exe се намира в подпапка на папката на потребителския профил или понякога в подпапка на "C: Program Files" -

Какво е WsAppService.exe?

WsAppService.exe процес в Windows Task Manager Процесът, известен като Wondershare AppService или Wondershare Passport, принадлежи към софтуера Wondershare App Framework или Wondershare Application Framework Service от Wondershare. Описание: WsAppService.exe не е от съществено значение за Windows и често ще причини п

Какво представлява GyStation.exe?

Процесът GyStation.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като гара Gyazo или GyStation, принадлежи към софтуера Gyazo Station или Nota от Nota. Описание: GyStation.exe не е от съществено значение за Windows и често предизвиква проблеми. GyStation.exe се намира в подпапка на "C: Program Files (x86)" - предимно C: Program Files (x86) Gyazo \ t И

Какво е?

Истинският файл mrt.exe е софтуерен компонент на Windows от Microsoft . Mrt.exe е главният изпълним файл, използван за стартиране на инструмента за премахване на Microsoft. Това не е основен процес на Windows, но трябва да бъде премахнат само в случай, че причинява проблеми. Инструментът за премахване на Microsoft беше пуснат за първи път през 2005 г. за операционната система Microsoft Windows. Той е свободно достъпен инструмент и сканира компютъра ви

Какво представлява KillerService.exe?

Процесът KillerService.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като Qualcomm Atheros Killer Network Service или Killer Network Service, принадлежи на софтуера Qualcomm Atheros Network Manager или Killer Network Manager от Qualcomm Atheros или Rivet Networks. Описание: KillerService.exe не е от съществено значение за

Какво представлява fmapp.exe?

Fmapp.exe процес в Windows Task Manager Процесът, известен като FMAPP Application, принадлежи към софтуера Fortemedia или Realtek High Definition Audio Driver или FMAPP Application или Forte Config от Fortemedia (www.fortemedia.com). Описание: Fmapp.exe не е от съществено значение за Windows и често предизвиква про

Какво е "mscoree.dll"?

Процесът, известен като Microsoft .NET Runtime Execution Engine, принадлежи на софтуер Microsoft .NET Framework (клиентски профил 4, клиент 4) или Microsoft Windows операционна система от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Mscoree.dll не е от съществено значение за Windows OS и причинява относ

Какво е това raptr.exe?

Raptr.exe процес в Windows Task Manager Процесът, известен като Raptr Desktop App или Raptr Client, принадлежи към Raptr от Raptr. Описание: Raptr.exe не е от съществено значение за Windows и често предизвиква проблеми. Файлът raptr.exe се намира в подпапка на "C: Program Files (x86)" (обикновено C: Program Fi

Какво е Wermgr.exe?

Истинският файл wermgr.exe е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Microsoft Windows е операционна система. Отчитането на грешки в Windows е мениджър за отчитане на срив за операционни системи Windows. Wermgr.exe изпълнява софтуера за докладване на грешки и не представлява заплаха за вашия компютър. Мениджърът за отчит

Какво е acwebbrowser.exe?

Истинският файл acwebbrowser.exe е софтуерен компонент на Maya от Autodesk . Maya е софтуер за анимация и рендиране на 3D компютърна графика. Acwebbrowser.exe изпълнява манипулатор на браузър, който позволява на потребителя достъп до уеб страници през Maya. Това не е критичен компонент на Windows и трябва да бъде премахнат, ако е известно, че причинява проблеми. Мая първоначално е създадена от Alias ​​Systems Corpor

Какво е cmd.exe?

Истинският файл cmd.exe е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Microsoft Windows е операционна система. Cmd.exe изпълнява командния ред, интерпретатор на командния ред за Windows. Това е системен компонент и трябва да бъде премахнат или забранен, освен ако не е абсолютно задължително

Какво представлява LCore.exe?

Истинският файл LCore.exe е софтуерен компонент на Logitech Gaming Software от Logitech . "Lcore.exe", Logitech Gaming Framework, е основният изпълнител на Logitech Gaming Software, който се доставя с всички клавиатури, геймпадове и мишки за игри на G-Series. Той конфигурира и управлява функции, използвани от тези устройства като програмируеми "G-Keys" и бутон

Какво е wsc_proxy.exe?

Файлът wsc_proxy.exe е софтуерен компонент на Avast Antivirus от Avast . Avast Antivirus е безплатна програма за защита, която защитава компютрите от зловреден софтуер, вируси, троянски коне и компютърни червеи. Wsc_proxy.exe изпълнява процес, който пренасочва всички Avast интернет трафик чрез прокси услуга. Това е основен процес, свързан

Какво е XtuService.exe?

XtuService.exe процес в Windows Task Manager Процесът, известен като XtuService, принадлежи към софтуерната програма Intel® Extreme Tuning Utility или MSI Intel Extreme Tuning Utility от Intel® (www.intel.com). Описание: XtuService.exe не е от съществено значение за Windows OS и причинява относително мал

Какво е това WebHelper.dll?

Процесът, известен като TODO: Описание на файла или помощен обект за IE браузър, принадлежи на софтуер TODO: Име на продукт или HP Web Helper или HP eHelp от TODO: Име на компанията или Hewlett-Packard (www.hp.com). Описание: WebHelper.dll не е от съществено значение за Windows и често ще причини проблеми. WebHelper.dll

Какво представлява LogiLDA.dll?

Процесът, известен като Logitech Download Assistant, принадлежи към софтуера Logitech Download Assistant от Logitech (www.logitech.com). Описание: LogiLDA.dll не е от съществено значение за Windows OS и причинява относително малко проблеми. LogiLDA.dll се намира в папката C: Windows System32. Известни файлови размери на Windows 10/8/7 / XP са 1, 4

Какво представлява Adobe CEF Helper.exe?

Файлът за оригинален Adobe CEF Helper.exe е софтуерен компонент на Adobe Creative Cloud от Adobe Systems . Adobe Creative Cloud е колекция от софтуерни инструменти, разработени от Adobe за редактиране на видео, графичен дизайн, фотография, уеб програмиране и облачни услуги. Adobe CEF Helper.exe е помощният модул, който принадлежи на уеб браузър, базиран на ядрото на Chromium. Известно е, че този процес предизвиква проблеми в Cr

Какво е BrYNSvc.exe?

Файлът с оригинален BrYNSvc.exe е софтуерен компонент на Brother Printer Status Monitor от Brother . Мониторът за състоянието на принтера Brother е помощна програма, която показва състоянието на принтера и нивата на мастилото. BrYNSvc.exe е процес, който е свързан с 'Brother Own Own Instant Explorer', софтуер, който е част от Brother Printer Status Monit

Какво е aprp.exe?

Файлът aprp.exe е софтуерен компонент на APRP от ASUSTeK . Aprp.exe е изпълним файл, който е част от програмата за регистрация на продукти на ASUS, приложение, предназначено да следи регистрирания Asus софтуер, инсталиран на компютъра. Това не е съществен процес за Windows и може да бъде деактивиран, ако е известно, че създава проблеми. Програмата за регистрация на продукти на ASUS (APRP) е

Какво е "igfxtray.exe"?

Истинският файл igfxtray.exe е софтуерен компонент на Intel® Common User Interface от Intel Corporation . Този процес на Intel се инсталира като част от техния драйвер за графични ускорители, който се доставя заедно с драйвери за Windows за графични карти Intel и nVidia. Тя показва икона в системната лента за уведомления на Microsoft Windows, която осигурява удобен потребителски достъп до приложението Intel Graphics и

Какво е wscript.exe?

Файлът wscript.exe е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Windows е операционна система. Windows Script host е услуга, която предоставя скриптови възможности за Windows операционни системи. Wscript.exe е натоварен с изпълнението на VBScript файловете и не причинява вреда на компютъра ви. По-рано н

Какво е winsat.exe?

Истинският файл winsat.exe е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Windows е операционна система. Инструментът за оценка на системата на Windows е инструмент за оценка на производителността. WinSAT.exe изпълнява инструмента WinSAT и не причинява никаква вреда на вашия компютър. Достъпно от контролния панел в „Информ

Как да премахнете AutoKMS вируса

Процесът AutoKMS.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като AutoKMS или Office 2010 KMS Активиране при стартиране, принадлежи към софтуер AutoKMS или Windows Loader от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: AutoKMS.exe не е от съществено значение за Windows OS и причинява относително малко проблеми. A

Какво е EEventManager.exe?

Процесът EEventManager.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като EEventManager Application или EEventManager MFC Application, принадлежи към софтуерен Epson Event Manager или EEventManager Application или Epson Copy Utility от SEIKO EPSON CORPORATION (www.epson.com). Описание: EEventManager.exe не е от съществено зн

Какво е AdobeIPCBroker.exe?

Файлът AdobeIPCBroker.exe е софтуерен компонент на Adobe Creative Cloud от Adobe . Adobe Creative Cloud е колекция от софтуерни инструменти, разработени от Adobe за редактиране на видео, графичен дизайн, фотография, уеб програмиране и облачни услуги. AdobeIPCBroker.exe изпълнява процес, който улеснява комуникацията между множество процеси, свързани с Creative Cloud. Това не е важен компонент