информация за процеса

Какво е RNDBWM.exe?

Процесът, известен като Rivet Networks Dynamic Bandwidth Manager, принадлежи на софтуера SmartByte Drivers and Services от Rivet Networks. Описание: RNDBWM.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. Файлът RNDBWM.exe се намира в подпапка на "C: \ Program Files" (например C: \ Program Files \ Rivet Networks \ SmartB

Какво е IDMan.exe?

Процес IDMan.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като Internet Download Manager (IDM) или Internet Download Manager или MRT Pack (версия 25 DVD), принадлежи на софтуера Internet Download Manager или Internet Download Manager (IDM) или IDM Crack или BVTH - IDM (версия 5.18.4 Silent) или IDM 5.19 Предварително поставен от Tonec (www.tonec.com)

Какво е Dell.D3.WinSvc.exe?

Процесът, известен като Dell.D3.WinSvc, принадлежи на софтуера Dell Digital Services Services от Dell (www.dell.com). Описание: Dell.D3.WinSvc.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. Dell.D3.WinSvc.exe се намира в подпапка на "C: \ Program Files (x86)" - обикновено C: \ Program Files (x86) \ Dell Di

Какво е YourPhone.exe?

Процесът, известен като YourPhone.exe, принадлежи на софтуера Microsoft Your Phone или на вашия телефон или Logitech G HUB от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Оригиналът YourPhone.exe е важна част от Windows и рядко създава проблеми. Файлът YourPhone.exe се намира в подпапка на "C: \ Program Files" (обикновено C: \ Program Files \ Wi

Какво е VC_redist.x64.exe?

Процесът, известен като VC_redist.x64.exe, принадлежи на софтуер Microsoft Visual C (версия 2015 Redistributable, 2017 Redistributable) от неизвестен. Описание: VC_redist.x64.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. VC_redist.x64.exe се намира в подпапка на "C: \ ProgramData" (най-вече C: \ ProgramData \ Package Cache \ {e46eca4f-393b-40df-9f49-0

Какво е KillerNetworkService.exe?

Процесът, известен като Killer Network Service, принадлежи на софтуера Killer Network Service или Killer Performance Suite от Rivet Networks. Описание: KillerNetworkService.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. KillerNetworkService.exe се намира в подпапка на "C: \ Program Files" - обикновено C: \ Program Files \ Killer Networkin

Какво е RtlS5Wake.exe?

RtlS5Wake.exe процес в диспечера на задачи на Windows Процесът, известен като Realtek WOWL Utility, принадлежи на софтуер REALTEK Wireless LAN Driver или Realtek WOWL Utility от Realtek (www.realtek.com). Описание: RtlS5Wake.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява

Какво е GameBar.exe?

Процесът, известен като GameBar.exe, принадлежи на софтуер Xbox.Apps.GamingOverlay или GameBar от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Оригиналният GameBar.exe е важна част от Windows и рядко създава проблеми. GameBar.exe се намира в подпапка на "C: \ Program Files" - основно C: \ Program Files

Какво е iaStorA?

Истинският файл iaStorA.sys е софтуерен компонент на Intel Rapid Storage Technology от Intel . Intel Rapid Storage Technology е решение за съхранение, което е подкрепено от Intel Smart Response Technology. IaStorA.sys е файл с драйвери, който е свързан с Intel Rapid Storage Technology. Този драйвер за Windows позволява на вашия компютър да комуникира с хардуер или свързани устройства и

Какво е SmartByteTelemetry.exe?

Процесът, известен като SmartByteTelemetry, принадлежи на софтуерните драйвери и услуги SmartByte от DELL (www.dell.com). Описание: SmartByteTelemetry.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. SmartByteTelemetry.exe се намира в подпапка на "C: \ Program Files" - обикновено е C: \ Program Files \ Rivet Networks \ SmartByte \ .

Как да премахнете SSFK вируса

SSFK.exe процес в диспечера на задачи на Windows Процесът, известен като Redmonder, принадлежи на софтуера за изтегляне на софтуер от Peking Xingyunwang Technology Co .. Описание: SSFK.exe не е от съществено значение за Windows и често причинява проблеми. Файлът SSFK.exe се намира в подпапка на "C: \ Program Files (x86)" (предимно C: \ Program Files (x86) \ SFK \ ). Известните размери

Какво е sipnotify.exe?

Процесът, известен като sipnotify, принадлежи на софтуерната операционна система Microsoft Windows от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Оригиналният sipnotify.exe е важна част от Windows и рядко създава проблеми. Файлът sipnotify.exe се намира в папката C: \ Windows \ System32. Размерът на файла в Windows 10/8/7 / XP е 288 76

Какво е SIHClient.exe?

Процесът, известен като SIH Client, принадлежи на софтуерната операционна система Microsoft Windows от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Оригиналният SIHClient.exe е важна част от Windows и рядко създава проблеми. SIHClient.exe се намира в папка, която не може да се идентифицира. Размерът на файла в Windows 10/8/7 / XP е 0 бай

Какво е SurSvc.exe?

SurSvc.exe процес в Windows Task Manager Процесът, известен като Intel® System Report Report, принадлежи към софтуера Intel® System Usage Report или Intel® Computing Programme Improvement или Intel® Driver Update Utility или Intel® System Usage Report Service SystemUsageReportSvc_QUEENCREEK от Intel® Software Development Products. Описание: SurSvc.exe не е от съществено значение за операционна

Какво е DISM.exe?

Истинският файл DISM.exe е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Microsoft Windows е операционна система. Обслужването и управлението на изображения за разполагане е помощна програма за команден ред на Windows, която се използва за обслужване и подготовка на изображения за ОС. DISM.exe помага да се разгърнат съответните изображения от помощната програма за обслужване и управление на образа на разгръщането и не причинява никаква заплаха за вашия компютър. Обслужване

Какво е 0.dat?

Процесът, известен като 0.dat, принадлежи на неизвестен от NVIDIA софтуер (www.nvidia.com). Описание: 0.dat не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. 0.dat се намира в подпапка на папката на потребителския профил (най-вече C: \ Потребители \ USERNAME \ AppData \ Local \ NVIDIA \ NvBack

Какво е ntfs?

Истинският файл ntfs.sys е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Microsoft Windows е операционна система. Новата файлова система за технологии е файлов мениджър по подразбиране на семейството на Windows NT. Ntfs.sys е файл, свързан със системата NTFS и не представлява заплаха за вашия компютър. Файловата система за нови технологии е въ

Какво е Wibukey?

Процесът, известен като WIBU-KEY Windows NT Kernel Driver, принадлежи към софтуера WIBU-KEY Software Protection System от WIBU-SYSTEMS AG (www.wibu.com). Описание: Wibukey.sys не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. Файлът Wibukey.sys се намира в папката с драйвери C: \ Windows \ System32 \. Известните размери на файлове в Windows 10/8/7 / XP

Как да премахнете вируса на KMS Connection System

Процесът KMS Connection System.exe не съдържа информация за неговия автор. Описание: KMS Connection System.exe не е от съществено значение за Windows и често причинява проблеми. KMS Connection System.exe се намира в папка C: \ Windows \ System32 или понякога в подпапка на C: \ Windows. Размерът на файла в Windows 10/8/7 / XP е 98 304 байта. Няма информация за автора на файла. KMS Connection System.exe се намира в п

Какво е UniKey.exe?

Процесът на UniKey.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като UniKey 4.0.8 Final или Unikey_4_0, принадлежи на софтуера UniKey или UniKey 4.0.8 Final от UniKey. Описание: UniKey.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. Файлът UniKey.exe се намира в подпапка на "C: \ Program Files (x86)" (предимно C: \ Program Files (x86) \ UniKey \ или C: \ Program Fi

Какво е minecraft.exe?

Процесът, известен като Minecraft стартер, принадлежи към софтуера Minecraft от Mojang. Описание: Minecraft.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. Файлът minecraft.exe се намира в подпапка на папката "Документи" на потребителя или понякога в подпапка на "C: \ Program

Какво е AutoIt3.exe?

Истинският файл AutoIt3.exe е софтуерен компонент на AutoIt v3 Script от AutoIt Team . AutoIt v3 е скриптов език, предназначен за автоматизиране и симулиране на натискания на клавиши, движение на мишката и манипулиране на прозорец / контрол. AutoIt3.exe стартира програмата AutoIt v3. Това не е съществен процес за Windows и може да бъде деактивиран, ако се знае, че създава проблеми.AutoIt е безп

Какво е pZLib.exe?

Процесът на PZLib.exe в Windows Task Manager Изглежда, че процесът, известен като pZLib v3, принадлежи на софтуера pZLib v3 от Razor12911. Описание: PZLib.exe не е от съществено значение за Windows и често създава проблеми. PZLib.exe се намира в подпапка на папката на Windows за временни файлове или понякога в подпапка на "C: \ прог

Какво е mbbservice.exe?

Оригиналният файл mbbservice.exe е софтуерен компонент на услугата за мобилен HiLink широколентов фонов контролер от Huawei Technologies Co., Ltd. Тази услуга на Windows се инсталира автоматично от широколентови USB модеми Huawei 3G / LTE и се използва за автоматично свързване към локалната клетъчна мрежа. Тя може да бъде деинсталирана чрез "Деинсталиране или промяна на програма" в контролния панел, като изберете "Mobile Broadband HL Service." За по-добро време за стартиране н

Какво е msvcp140.dll?

Процесът, известен като Microsoft® C Runtime Library, принадлежи на софтуер Microsoft Visual Studio (версия 2017, 2015) или Microsoft Visual C (версия 2015 x86 Minimum) от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Msvcp140.dll не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. Файлът msvcp140.dll се намира в папката C: \ Windows \ System32. Известните размери на файлове в Windows 10/8/7 / XP са 440, 128 байта (33% от

Какво е DriverPackNotifier.exe?

Процес на DriverPackNotifier.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като Софтуер и драйвери или DriverPack Notifier, принадлежи към софтуера DriverPack Solution от Kuzyakov Artur Vyacheslavovich IP. Описание: DriverPackNotifier.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява с

Какво е ChromeSetup.exe?

Оригиналният файл ChromeSetup.exe е софтуерен компонент на Google Chrome от Google . Google Chrome е безплатен мултиплатформен интернет браузър, базиран на двигателя на Chromium. ChromeSetup.exe изпълнява процес, който инсталира браузъра Google Chrome. Това не е критичен компонент за Windows и трябва да бъде премахнат, ако се знае, че създава проблеми.Google Chrome първоначално беше п

Какво е tcpip?

Истинският файл tcpip.sys е софтуерен компонент на TCP / IP от Microsoft . Интернет протокол за контрол на предаването е библиотека от правила, използвани за свързване на устройства в Интернет. Tcpip.sys е файл, свързан с TCP / IP и не причинява никаква вреда на вашия компютър. Протокол за контрол на предаване / Интернет проток

Какво е dpinst.exe?

Dpinst.exe процес в диспечера на задачи на Windows Процесът, известен като TeamViewer Application Remote Control, принадлежи към софтуера TeamViewer от TeamViewer GmbH (www.teamviewer.com). Описание: Dpinst.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. Файлът dpinst.exe се намира в подпапка на папката на потребителския профил (често е C: \ Users \ USERNAME \ AppData \ Roaming \ DIFX \ ). Размерът на файл

Какво е Plugin.exe?

Процес на Plugin.exe в Windows Task Manager Процеса принадлежи към софтуерното приложение за отдалечена услуга или Utility Common Driver от Cat Dog или продажба Tube или Express Find или Middle Rush, Hard Paint, Golden Dock или Great Find или Web of Arctic World или Jacco, или джаз петно ​​или високи стълби или бронзова помощ или страница за запис или Pop Bubbles. Описание: Plugin.exe не е от съществено значение за Windows и често създава проблеми. Plugin.exe се намира в подпапка на "C: \" - главно C: \ или C: \ Prog

Какво е sysnetwk.exe?

Процесът на Sysnetwk.exe в Windows Task Manager Изглежда, че процесът, известен като Windows System Network Network Core, принадлежи към софтуерната операционна система Microsoft Windows от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Sysnetwk.exe не е от съществено значение за Windows и често причинява про

Какво е mbam-setup.exe?

Истинският mbam-setup.exe файл е софтуерен компонент на Malwarebytes Anti-Malware от Malwarebytes . "Mbam-setup.exe" е изпълнимият инсталационен файл за инсталиране на Malwarebytes Anti-Malware, който може да бъде изтеглен от уебсайта им. Той се изпълнява от "C: \ Потребители \% USERNAME% \ Downloads" или "... \ Desktop", освен ако

Какво е ggdllhost.exe?

Оригиналният файл ggdllhost.exe е софтуерен компонент на Garena + от Garena Online . Garena + е клиент на едноименния уеб портал, който осигурява достъп до онлайн мултиплейър игри. Ggdllhost.exe изпълнява хост процес, който е критичен за работата на Garena +. Това не е съществен процес на Windows и м

Какво е LockAppHost.exe?

Процесът на LockAppHost.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като LockAppHost, принадлежи на софтуерната операционна система Microsoft Windows от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Оригиналният LockAppHost.exe е важна част от Windows и рядко създава проблеми. LockAppHost.exe се намира в папката C:

Какво е PubMonitor.exe.temp?

Процесът, известен като PubMonitor или UninstallMontior, принадлежи към софтуера IObit Uninstaller или Advanced SystemCare (версия 12) от IObit (www.iobit.com). Описание: PubMonitor.exe.temp не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. PubMonitor.exe.temp се намира в подпапка на "C: \ Program Files (x86)" - в повечето случаи C: \ Program Files (x86) \ IObit \ Smar

Какво е nsbu.exe?

Истинският файл nsbu.exe е софтуерен компонент на Norton Security с Backup от Symantec . Norton Security with Backup е софтуерна програма за сигурност и оптимизиране на производителността на различни платформи. Nsbu.exe изпълнява програмата Norton Security with Backup. Това не е съществен процес на Windows и може да бъде деакт

Какво е McUICnt.exe?

Оригиналният файл McUICnt.exe е софтуерен компонент на McAfee Security Scan Plus от McAfee LLC . „McUICnt.exe“ предоставя „HTML контейнер за потребителски интерфейс (потребителски интерфейс)“ за екраните с потребителски интерфейс на повече от един софтуерен продукт McAfee. Често се свързва с Security Scan Plus, безплатен инструмент, който често изтегля с продукти на трети страни (често Adobe Flash), ако квадратчето за отметка за съгласие не е

Какво е HkeyTray.exe?

Оригиналният файл HkeyTray.exe е софтуерен компонент на Hotkey от Clevo . Hotkey е програма, която позволява на потребителите да картографират и персонализират клавишните комбинации. HkeyTray.exe изпълнява процеса на системната област за Hotkey. Това не е съществен процес за Windows и може да бъде деактивир

Какво е sdxhelper.exe?

Процесът, известен като Microsoft Office SDX Helper, принадлежи към софтуера Microsoft Office (версия 365 - en-us, 365 ProPlus - fr-fr) или Microsoft Office Home and Student (версия 2016) или Microsoft Office Professional Plus (версия 2019) или Microsoft Office Споделен (версия 64-битова настройка) от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Sdxhelper.exe не е от съществено значение за операционната система Windo

Как да премахнете вируса на flashplayer

Повечето антивирусни програми идентифицират flashplayer.exe като злонамерен софтуер - напр. Kaspersky го идентифицира като Trojan-Spy.Win32.SpyEyes.ibc , а Microsoft го идентифицира като Trojan: Win32 / Remhead . Файлът flashplayer.exe е софтуерен компонент на Adobe Flash Player от Adobe Systems . Adobe Flash Pl