информация за процеса

Какво е RNDBWM.exe?

Процесът, известен като Rivet Networks Dynamic Bandwidth Manager, принадлежи на софтуера SmartByte Drivers and Services от Rivet Networks. Описание: RNDBWM.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. Файлът RNDBWM.exe се намира в подпапка на "C: \ Program Files" (например C: \ Program Files \ Rivet Networks \ SmartB

Какво е IDMan.exe?

Процес IDMan.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като Internet Download Manager (IDM) или Internet Download Manager или MRT Pack (версия 25 DVD), принадлежи на софтуера Internet Download Manager или Internet Download Manager (IDM) или IDM Crack или BVTH - IDM (версия 5.18.4 Silent) или IDM 5.19 Предварително поставен от Tonec (www.tonec.com)

Какво е Dell.D3.WinSvc.exe?

Процесът, известен като Dell.D3.WinSvc, принадлежи на софтуера Dell Digital Services Services от Dell (www.dell.com). Описание: Dell.D3.WinSvc.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. Dell.D3.WinSvc.exe се намира в подпапка на "C: \ Program Files (x86)" - обикновено C: \ Program Files (x86) \ Dell Di

Какво е YourPhone.exe?

Процесът, известен като YourPhone.exe, принадлежи на софтуера Microsoft Your Phone или на вашия телефон или Logitech G HUB от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Оригиналът YourPhone.exe е важна част от Windows и рядко създава проблеми. Файлът YourPhone.exe се намира в подпапка на "C: \ Program Files" (обикновено C: \ Program Files \ Wi

Какво е VC_redist.x64.exe?

Процесът, известен като VC_redist.x64.exe, принадлежи на софтуер Microsoft Visual C (версия 2015 Redistributable, 2017 Redistributable) от неизвестен. Описание: VC_redist.x64.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. VC_redist.x64.exe се намира в подпапка на "C: \ ProgramData" (най-вече C: \ ProgramData \ Package Cache \ {e46eca4f-393b-40df-9f49-0

Какво е KillerNetworkService.exe?

Процесът, известен като Killer Network Service, принадлежи на софтуера Killer Network Service или Killer Performance Suite от Rivet Networks. Описание: KillerNetworkService.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. KillerNetworkService.exe се намира в подпапка на "C: \ Program Files" - обикновено C: \ Program Files \ Killer Networkin

Какво е RtlS5Wake.exe?

RtlS5Wake.exe процес в диспечера на задачи на Windows Процесът, известен като Realtek WOWL Utility, принадлежи на софтуер REALTEK Wireless LAN Driver или Realtek WOWL Utility от Realtek (www.realtek.com). Описание: RtlS5Wake.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява

Какво е GameBar.exe?

Процесът, известен като GameBar.exe, принадлежи на софтуер Xbox.Apps.GamingOverlay или GameBar от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Оригиналният GameBar.exe е важна част от Windows и рядко създава проблеми. GameBar.exe се намира в подпапка на "C: \ Program Files" - основно C: \ Program Files

Какво е iaStorA?

Истинският файл iaStorA.sys е софтуерен компонент на Intel Rapid Storage Technology от Intel . Intel Rapid Storage Technology е решение за съхранение, което е подкрепено от Intel Smart Response Technology. IaStorA.sys е файл с драйвери, който е свързан с Intel Rapid Storage Technology. Този драйвер за Windows позволява на вашия компютър да комуникира с хардуер или свързани устройства и

Какво е SmartByteTelemetry.exe?

Процесът, известен като SmartByteTelemetry, принадлежи на софтуерните драйвери и услуги SmartByte от DELL (www.dell.com). Описание: SmartByteTelemetry.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. SmartByteTelemetry.exe се намира в подпапка на "C: \ Program Files" - обикновено е C: \ Program Files \ Rivet Networks \ SmartByte \ .

Как да премахнете SSFK вируса

SSFK.exe процес в диспечера на задачи на Windows Процесът, известен като Redmonder, принадлежи на софтуера за изтегляне на софтуер от Peking Xingyunwang Technology Co .. Описание: SSFK.exe не е от съществено значение за Windows и често причинява проблеми. Файлът SSFK.exe се намира в подпапка на "C: \ Program Files (x86)" (предимно C: \ Program Files (x86) \ SFK \ ). Известните размери

Какво е sipnotify.exe?

Процесът, известен като sipnotify, принадлежи на софтуерната операционна система Microsoft Windows от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Оригиналният sipnotify.exe е важна част от Windows и рядко създава проблеми. Файлът sipnotify.exe се намира в папката C: \ Windows \ System32. Размерът на файла в Windows 10/8/7 / XP е 288 76

Какво е SIHClient.exe?

Процесът, известен като SIH Client, принадлежи на софтуерната операционна система Microsoft Windows от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Оригиналният SIHClient.exe е важна част от Windows и рядко създава проблеми. SIHClient.exe се намира в папка, която не може да се идентифицира. Размерът на файла в Windows 10/8/7 / XP е 0 бай

Какво е SurSvc.exe?

SurSvc.exe процес в Windows Task Manager Процесът, известен като Intel® System Report Report, принадлежи към софтуера Intel® System Usage Report или Intel® Computing Programme Improvement или Intel® Driver Update Utility или Intel® System Usage Report Service SystemUsageReportSvc_QUEENCREEK от Intel® Software Development Products. Описание: SurSvc.exe не е от съществено значение за операционна

Какво е DISM.exe?

Истинският файл DISM.exe е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Microsoft Windows е операционна система. Обслужването и управлението на изображения за разполагане е помощна програма за команден ред на Windows, която се използва за обслужване и подготовка на изображения за ОС. DISM.exe помага да се разгърнат съответните изображения от помощната програма за обслужване и управление на образа на разгръщането и не причинява никаква заплаха за вашия компютър. Обслужване

Какво е 0.dat?

Процесът, известен като 0.dat, принадлежи на неизвестен от NVIDIA софтуер (www.nvidia.com). Описание: 0.dat не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. 0.dat се намира в подпапка на папката на потребителския профил (най-вече C: \ Потребители \ USERNAME \ AppData \ Local \ NVIDIA \ NvBack

Какво е ntfs?

Истинският файл ntfs.sys е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Microsoft Windows е операционна система. Новата файлова система за технологии е файлов мениджър по подразбиране на семейството на Windows NT. Ntfs.sys е файл, свързан със системата NTFS и не представлява заплаха за вашия компютър. Файловата система за нови технологии е въ

Какво е Wibukey?

Процесът, известен като WIBU-KEY Windows NT Kernel Driver, принадлежи към софтуера WIBU-KEY Software Protection System от WIBU-SYSTEMS AG (www.wibu.com). Описание: Wibukey.sys не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. Файлът Wibukey.sys се намира в папката с драйвери C: \ Windows \ System32 \. Известните размери на файлове в Windows 10/8/7 / XP

Как да премахнете вируса на KMS Connection System

Процесът KMS Connection System.exe не съдържа информация за неговия автор. Описание: KMS Connection System.exe не е от съществено значение за Windows и често причинява проблеми. KMS Connection System.exe се намира в папка C: \ Windows \ System32 или понякога в подпапка на C: \ Windows. Размерът на файла в Windows 10/8/7 / XP е 98 304 байта. Няма информация за автора на файла. KMS Connection System.exe се намира в п

Какво е UniKey.exe?

Процесът на UniKey.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като UniKey 4.0.8 Final или Unikey_4_0, принадлежи на софтуера UniKey или UniKey 4.0.8 Final от UniKey. Описание: UniKey.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. Файлът UniKey.exe се намира в подпапка на "C: \ Program Files (x86)" (предимно C: \ Program Files (x86) \ UniKey \ или C: \ Program Fi

Какво е minecraft.exe?

Процесът, известен като Minecraft стартер, принадлежи към софтуера Minecraft от Mojang. Описание: Minecraft.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. Файлът minecraft.exe се намира в подпапка на папката "Документи" на потребителя или понякога в подпапка на "C: \ Program

Какво е AutoIt3.exe?

Истинският файл AutoIt3.exe е софтуерен компонент на AutoIt v3 Script от AutoIt Team . AutoIt v3 е скриптов език, предназначен за автоматизиране и симулиране на натискания на клавиши, движение на мишката и манипулиране на прозорец / контрол. AutoIt3.exe стартира програмата AutoIt v3. Това не е съществен процес за Windows и може да бъде деактивиран, ако се знае, че създава проблеми.AutoIt е безп

Какво е pZLib.exe?

Процесът на PZLib.exe в Windows Task Manager Изглежда, че процесът, известен като pZLib v3, принадлежи на софтуера pZLib v3 от Razor12911. Описание: PZLib.exe не е от съществено значение за Windows и често създава проблеми. PZLib.exe се намира в подпапка на папката на Windows за временни файлове или понякога в подпапка на "C: \ прог

Какво е mbbservice.exe?

Оригиналният файл mbbservice.exe е софтуерен компонент на услугата за мобилен HiLink широколентов фонов контролер от Huawei Technologies Co., Ltd. Тази услуга на Windows се инсталира автоматично от широколентови USB модеми Huawei 3G / LTE и се използва за автоматично свързване към локалната клетъчна мрежа. Тя може да бъде деинсталирана чрез "Деинсталиране или промяна на програма" в контролния панел, като изберете "Mobile Broadband HL Service." За по-добро време за стартиране н

Какво е msvcp140.dll?

Процесът, известен като Microsoft® C Runtime Library, принадлежи на софтуер Microsoft Visual Studio (версия 2017, 2015) или Microsoft Visual C (версия 2015 x86 Minimum) от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Msvcp140.dll не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. Файлът msvcp140.dll се намира в папката C: \ Windows \ System32. Известните размери на файлове в Windows 10/8/7 / XP са 440, 128 байта (33% от

Какво е DriverPackNotifier.exe?

Процес на DriverPackNotifier.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като Софтуер и драйвери или DriverPack Notifier, принадлежи към софтуера DriverPack Solution от Kuzyakov Artur Vyacheslavovich IP. Описание: DriverPackNotifier.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява с

Какво е ChromeSetup.exe?

Оригиналният файл ChromeSetup.exe е софтуерен компонент на Google Chrome от Google . Google Chrome е безплатен мултиплатформен интернет браузър, базиран на двигателя на Chromium. ChromeSetup.exe изпълнява процес, който инсталира браузъра Google Chrome. Това не е критичен компонент за Windows и трябва да бъде премахнат, ако се знае, че създава проблеми.Google Chrome първоначално беше п

Какво е tcpip?

Истинският файл tcpip.sys е софтуерен компонент на TCP / IP от Microsoft . Интернет протокол за контрол на предаването е библиотека от правила, използвани за свързване на устройства в Интернет. Tcpip.sys е файл, свързан с TCP / IP и не причинява никаква вреда на вашия компютър. Протокол за контрол на предаване / Интернет проток

Какво е dpinst.exe?

Dpinst.exe процес в диспечера на задачи на Windows Процесът, известен като TeamViewer Application Remote Control, принадлежи към софтуера TeamViewer от TeamViewer GmbH (www.teamviewer.com). Описание: Dpinst.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. Файлът dpinst.exe се намира в подпапка на папката на потребителския профил (често е C: \ Users \ USERNAME \ AppData \ Roaming \ DIFX \ ). Размерът на файл

Какво е Plugin.exe?

Процес на Plugin.exe в Windows Task Manager Процеса принадлежи към софтуерното приложение за отдалечена услуга или Utility Common Driver от Cat Dog или продажба Tube или Express Find или Middle Rush, Hard Paint, Golden Dock или Great Find или Web of Arctic World или Jacco, или джаз петно ​​или високи стълби или бронзова помощ или страница за запис или Pop Bubbles. Описание: Plugin.exe не е от съществено значение за Windows и често създава проблеми. Plugin.exe се намира в подпапка на "C: \" - главно C: \ или C: \ Prog

Какво е sysnetwk.exe?

Процесът на Sysnetwk.exe в Windows Task Manager Изглежда, че процесът, известен като Windows System Network Network Core, принадлежи към софтуерната операционна система Microsoft Windows от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Sysnetwk.exe не е от съществено значение за Windows и често причинява про

Какво е mbam-setup.exe?

Истинският mbam-setup.exe файл е софтуерен компонент на Malwarebytes Anti-Malware от Malwarebytes . "Mbam-setup.exe" е изпълнимият инсталационен файл за инсталиране на Malwarebytes Anti-Malware, който може да бъде изтеглен от уебсайта им. Той се изпълнява от "C: \ Потребители \% USERNAME% \ Downloads" или "... \ Desktop", освен ако

Какво е ggdllhost.exe?

Оригиналният файл ggdllhost.exe е софтуерен компонент на Garena + от Garena Online . Garena + е клиент на едноименния уеб портал, който осигурява достъп до онлайн мултиплейър игри. Ggdllhost.exe изпълнява хост процес, който е критичен за работата на Garena +. Това не е съществен процес на Windows и м

Какво е LockAppHost.exe?

Процесът на LockAppHost.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като LockAppHost, принадлежи на софтуерната операционна система Microsoft Windows от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Оригиналният LockAppHost.exe е важна част от Windows и рядко създава проблеми. LockAppHost.exe се намира в папката C:

Какво е PubMonitor.exe.temp?

Процесът, известен като PubMonitor или UninstallMontior, принадлежи към софтуера IObit Uninstaller или Advanced SystemCare (версия 12) от IObit (www.iobit.com). Описание: PubMonitor.exe.temp не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. PubMonitor.exe.temp се намира в подпапка на "C: \ Program Files (x86)" - в повечето случаи C: \ Program Files (x86) \ IObit \ Smar

Какво е nsbu.exe?

Истинският файл nsbu.exe е софтуерен компонент на Norton Security с Backup от Symantec . Norton Security with Backup е софтуерна програма за сигурност и оптимизиране на производителността на различни платформи. Nsbu.exe изпълнява програмата Norton Security with Backup. Това не е съществен процес на Windows и може да бъде деакт

Какво е McUICnt.exe?

Оригиналният файл McUICnt.exe е софтуерен компонент на McAfee Security Scan Plus от McAfee LLC . „McUICnt.exe“ предоставя „HTML контейнер за потребителски интерфейс (потребителски интерфейс)“ за екраните с потребителски интерфейс на повече от един софтуерен продукт McAfee. Често се свързва с Security Scan Plus, безплатен инструмент, който често изтегля с продукти на трети страни (често Adobe Flash), ако квадратчето за отметка за съгласие не е

Какво е HkeyTray.exe?

Оригиналният файл HkeyTray.exe е софтуерен компонент на Hotkey от Clevo . Hotkey е програма, която позволява на потребителите да картографират и персонализират клавишните комбинации. HkeyTray.exe изпълнява процеса на системната област за Hotkey. Това не е съществен процес за Windows и може да бъде деактивир

Какво е sdxhelper.exe?

Процесът, известен като Microsoft Office SDX Helper, принадлежи към софтуера Microsoft Office (версия 365 - en-us, 365 ProPlus - fr-fr) или Microsoft Office Home and Student (версия 2016) или Microsoft Office Professional Plus (версия 2019) или Microsoft Office Споделен (версия 64-битова настройка) от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Sdxhelper.exe не е от съществено значение за операционната система Windo

Как да премахнете вируса на flashplayer

Повечето антивирусни програми идентифицират flashplayer.exe като злонамерен софтуер - напр. Kaspersky го идентифицира като Trojan-Spy.Win32.SpyEyes.ibc , а Microsoft го идентифицира като Trojan: Win32 / Remhead . Файлът flashplayer.exe е софтуерен компонент на Adobe Flash Player от Adobe Systems . Adobe Flash Pl

Как да премахнете google вируса

Google.exe процес в диспечера на задачи на Windows Процесът, известен като ronimDATA, принадлежи към софтуер ronimDATA или WinSCP или aedzloeQhPUug7ui1 или bo ° suf3? DU от bm0preU8cM или aAZIrmmlqMhpQ. Описание: Google.exe не е от съществено значение за Windows и често създава проблеми. Google.exe се намир

Какво е api-ms-win-core-sync-l1-2-0.DLL?

Процесът, известен като ApiSet Stub DLL, принадлежи на софтуерната операционна система Microsoft Windows или Microsoft Visual C (версия 2015 x86 Minimum) от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Api-ms-win-core-sync-l1-2-0.DLL не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява ср

Какво е MsMpEng.exe?

Истинският файл MsMpEng.exe е софтуерен компонент на Windows Defender от Microsoft Corporation . "MsMpEng.exe" е основният изпълним софтуер на Microsoft. Той извършва действителното фоново защитно сканиране в реално време за злонамерен софтуер, вируси и червеи на файлове, които открива като създадени или актуализирани наскоро. Той се използва от Windows XP както в ориентирани към потребителите продукти (Windows Defender, Microsoft Security Essentials), така и от корпоративни продукти на Microsoft, предназначени за управляван софтуер

Какво е NeroStartSmart.exe?

Оригиналният файл NeroStartSmart.exe е софтуерен компонент на Nero StartSmart от Ahead Software AG или Nero AG . "NeroStartSmart.exe" е файл с Windows, който стартира и оперира лесно за използване меню за софтуер Nero. По същество той показва всички продукти на Nero в пакет от софтуер в една основна конзола в стил

Какво е Droid4X.exe?

Процесът на Droid4X.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като Droid4X, принадлежи към софтуера Droid4X от Haiyu Dongxiang Co .. Описание: Droid4X.exe не е от съществено значение за Windows и често създава проблеми. Файлът Droid4X.exe се намира в подпапка на "C: \ Program Files (x86)" (обикновено C: \ Program F

Какво е msvcr100.dll?

Процесът, известен като Microsoft® C Runtime Library, принадлежи на софтуер Microsoft Visual Studio (версия 2010) или Microsoft Office Professional Plus (версия 2013) или Microsoft XNA Framework Redistributable, или Microsoft Visual C (версия 2010 x86) или Qualcomm Atheros Bluetooth Suite от Microsoft ( www.microsoft.com). Описание: Msvcr100.dll не е от съществено значение за о

Какво е OSBuddy.exe?

Процес на OSBuddy.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като OSBuddy.exe, принадлежи на неизвестен от Automaton Software софтуер. Описание: OSBuddy.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. Файлът OSBuddy.exe се намира в подпапка на папката с потребителски профил (често е C: \ Потребители \ USERNAME \ Desktop \ или C: \ Потребители \

Какво е UnrealCEFSubProcess.exe?

Процесът, известен като UnrealCEFSubProcess, принадлежи на софтуера Epic Games Launcher или Unreal Engine от Epic Games. Описание: UnrealCEFSubProcess.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. Файлът UnrealCEFSubProcess.exe се намира в подпапка на "C: \ Program Files (x86)" (обикновено C: \ Program Files (x86) \

Какво е GfxUI.exe?

Оригиналният GfxUI.exe файл е софтуерен компонент на Intel Onboard High Definition Video от Intel Corporation . „GfxUI.exe“ е един от драйверните файлове, контролиращи графичния потребителски интерфейс (GUI) на Windows за вградения HD графичен адаптер на Intel. За да го деинсталирате от Windows 7, използвайте прозореца "Управление на компютъра", (Старт / [щракнете с десния бутон на мишкат

Какво е usbstor?

Процесът, известен като USB драйвер за масово съхранение, принадлежи на софтуерната операционна система Microsoft Windows от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Оригиналният usbstor.sys е важна част от Windows и рядко създава проблеми. Usbstor.sys се намира в папката с драйвери C: \ Windows \ System32 \. Известните размери на файлове в Windows 10/8/7 / XP са 76 288 байта (

Какво е firefox.exe?

Оригиналният файл firefox.exe е софтуерен компонент на Mozilla Firefox от Mozilla . Mozilla Firefox е безплатно и с отворен код интернет браузър приложение. Firefox.exe изпълнява приложението Mozilla Firefox. Това не е съществен процес на Windows и може да бъде деактивирано, ако се знае, че създава проблеми. Mozi

Какво е TrackerUpdate.exe?

TrackerUpdate.exe процес в диспечера на задачи на Windows Процесът, известен като Tracker Update, принадлежи на софтуера Tracker Update от Tracker Software Products (Канада). Описание: TrackerUpdate.exe не е от съществено значение за Windows и често причинява проблеми. Файлът TrackerUpdate.exe се намира в подпапка на "C: \ ProgramData" (обикновено C: \ ProgramData \ Tracker Software \

Какво е SideSync.exe?

SideSync.exe процес в Windows Task Manager Процесът, известен като SideSync (версия 4.), принадлежи на софтуера Samsung SideSync от Samsung Electronics CO., LTD (www.samsung.com). Описание: SideSync.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. SideSync.exe се намира в подпапка на "C: \ Program Files (x86)" - главно C: \ Program Files (x86) \ Samsung \ SideSync4 \ . Извест

Какво е HPAudioSwitch.exe?

Процесът, известен като HPAudioSwitch, принадлежи на софтуера HP Audio Switch от HP (www.hp.com). Описание: HPAudioSwitch.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. Файлът HPAudioSwitch.exe се намира в подпапка на "C: \ Program Files (x86)" (обикновено C: \ Program Files (x86) \ HP

Какво е WinPKG.exe?

Процесът, известен като Package Installer за „Всичко в едно време“, принадлежи на софтуер, непознат от Sereby. Описание: WinPKG.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. Файлът WinPKG.exe се намира в подпапка на C: \ Windows (обикновено C: \ Windows \ Temp \ NET \ ). Известните размери на файлове в Windows 10/8/7 / XP са 1 9

Какво е dxdiag.exe?

Оригиналният файл dxdiag.exe е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Windows е серия от операционни системи, разработени от Microsoft. Диагностичният инструмент DirectX е диагностична помощна програма, която се използва за тестване на функционалността на DirectX в Windows OS. Dxdiag.exe е файлът, който изпълнява помощната програма DxDiag и не предизвиква проблеми с вашия компютър. Windows представлява набор от семейства на операционни системи от M

Какво е mmc.exe?

Оригиналният mmc.exe файл е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Microsoft Windows е операционна система. Конзолата за управление на Microsoft е интерфейс, който позволява на потребителите да конфигурират и наблюдават системата си. Mmc.exe е основен файл на Windows, който е компонент на конзолата за управление и не представлява заплаха за системата. Конзолата за управление на Microso

Какво е SynTP?

Оригиналният файл SynTP.sys е софтуерен компонент на Synaptics Pointing Device от Synaptics . Синаптичните насочващи устройства позволяват чувствителност при допир на устройства като лаптопи, сензорни екрани и специални клавиатури. SynTP.sys е системен драйвер за указващото устройство Synaptics. Това не е съществен процес на Windows, но деактивирането му може да доведе до проблеми с пос

Какво е MSIRegister.exe?

Процесът MSIRegister.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като MSI регистър, принадлежи на софтуер MSIRegister или MSI Регистрация на заявление от Micro-Star INT'L CO., LTD (www.msi.com). Описание: MSIRegister.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително м

Какво е AwesomiumProcess.exe?

Оригиналният файл AwesomiumProcess.exe е софтуерен компонент на Awesomium от Khrona, LLC . „Awesomiumprocess.exe“ е част от ядрото на Awesomium от Awesomium Technologies LLC. Това е процес на „пясъчни кутии“, за да се избегне срив на системата, ако графичният интерфейс или екранните менюта на игра или приложение се провалят. Не е ясно дали "awesomium_process.exe" е ново или алтернативно име или неправилно изписване във форумите. Awesomium ™ е C ++ и .NET интерфейс за програмиране на приложения (A

Какво е installer.exe?

Оригиналният файл installer.exe е софтуерен компонент на Awola Anti Spyware от Awola . Awola Anti Spyware е измамна програма за сигурност, която е предназначена да показва фалшиви сигнали за сигурност, за да подмами хората да купуват пълната версия на програмата. Installer.exe инсталира програмата Awola Anti Spyware. Това не е съществен процес на Windows и може да бъде деактивирано, ако се знае, че създава проблеми. Awola Anti S

Какво е aswMonFlt?

Истинският файл aswMonFlt.sys е софтуерен компонент на Avast Antivirus от AVAST Software . Avast Antivirus е програма за защита, която защитава компютрите от зловреден софтуер, вируси, троянски програми и компютърни червеи. AswMonFlt.sys е част от компонент за мониторинг на файловата система, който е част от програмата Avast Antivirus. Това не е съществе

Какво е DTLite.exe?

Оригиналният DTLite.exe файл е софтуерен компонент на DAEMON Tools Lite от Disc Soft . DAEMON Tools е емулатор за виртуален диск за Windows и Mac OS платформи. DTLite.exe изпълнява Daemon Tools Lite. Деактивирането или премахването на този файл може да доведе до проблеми при работа на DAEMON Tools. Инструментите на Daemon (Мониторинг на дискове и изпълнение) са проектирани да отменят методи за защита от копиране като SecuROM и SafeDisc. Програмата е

Как да премахнете вируса NsGpuCNMiner

За този процес е сравнително малко известно в съответствие със следните технически спецификации. Описание: NsGpuCNMiner.exe не е от съществено значение за Windows и често причинява проблеми. Файлът NsGpuCNMiner.exe се намира в подпапка на папката "Документи" на потребителя. Размерът на файла в Windows 10/8/7 / XP е 4

Какво е msxml4.dll?

Истинският файл msxml4.dll е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Windows е операционна система, разработена от Microsoft. Основните услуги на Microsoft XML (MSXML) се състоят от набор от услуги, които позволяват на приложенията да създават родни от Windows XML базирани приложения. Msxml4.dll е динамичен файл с библиотека на връзки, свързан с основни услуги на Microsoft XML и не причинява никаква вреда на вашия компютър. Windows представлява набор от

Какво е OVRServer_x64.exe?

Процесът OVRServer_x64.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като OVR Service или 64681-обществен TCID: 184145, принадлежи към софтуера OVR Service или Oculus Runtime от Oculus VR или Facebook Technologies. Описание: OVRServer_x64.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява

Какво е svhost.exe?

Svhost.exe процес в Windows Task Manager Процесът, известен като Microsoft Server или OMkPcIZH9W или No Mans Sky Setup или Doi или PauloGloria Citroen SteenBairdAlsatian AnalectsKnowles или cdjkjo n или svchost принадлежи към софтуер Microsoft Server или VHZHkE9W или OMkPcIZH9W или No Mans Sky или Windows или Kellogg Semiramis Lombard Rushmore Columbia Sudanese Rocco Atwater или Doi или xda fojdsshz cdjkjo n от V0q0H5 или www.microsoft.com или Microsoft (www.microsoft.com) или RichmondBangorCelaneseConner VenusPrav

Какво е ApCent.exe?

Оригиналният файл на ApCent.exe е софтуерен компонент на App Center от Gigabyte . APP Center е контролен панел за достъп до приложения от Gigabyte. ApCent.exe управлява Gigabyte APP Center. Това приложение може да бъде безопасно премахнато, ако не се изисква чрез функцията Добавяне / премахване на програми. Gigabyte APP Center предоставя портал за достъп до всички приложения, които са в пакет и инсталирани с хардуер на Gigabyte, като @BIOS, USB Blocker, Cloud Station, EasyTune, Live Акту

Какво е PHotkey.exe?

Процес PHotkey.exe в диспечера на задачи на Windows Процесът, известен като OEM Hotkey или Pegatron Hotkey, принадлежи към софтуера PHotkey от Pegatron или PEGATRON CORPORATION (www.pegatroncorp.com). Описание: PHotkey.exe не е от съществено значение за Windows и често причинява проблеми. PHotkey.exe

Какво е fifazf.exe?

Процес Fifazf.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като FIFA Online (версия 3), принадлежи на софтуера Garena - FIFA ONLINE (версия 3 (Тайланд), 3 (английски)) или FIFA Online (версия 3) от Electronic Arts Seoul Studio. Описание: Fifazf.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и

Какво е SharewareOnSale Notifier.exe?

Процесът, известен като SharewareOnSale Daily Giveaway Notifier или SharewareOnSale Notifier, принадлежи към софтуера SharewareOnSale Notifier от Azadi Network. Описание: SharewareOnSale Notifier.exe не е от съществено значение за Windows и често причинява проблеми. SharewareOnSale Notifier.exe се намира в подпапка на "C: \ ProgramData" - най-вече C: \ Pr

Какво е ping.exe?

Истинският ping.exe файл е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Windows е набор от семейства на операционни системи, разработени от Microsoft. Ping.exe е файлът, който изпълнява функцията Ping на Windows и не представлява заплаха за вашия компютър. Издаден преди 32 години и достъпен на 137 езика, Windows представлява група от семейства на операционни системи, разработени, продадени и поддържани от Mi

Какво е MediaCreationTool.exe?

Истинският файл MediaCreationTool.exe е софтуерен компонент на Microsoft Media Creation Tool от Microsoft . Windows е серия от семейства на операционни системи, разработени от Microsoft. Инструментът за създаване на Windows Media е инсталаторът за Windows 10. MediaCreationTool.exe е файлът, който управлява инструмента за създаване на Windows Media и не представлява заплаха за вашия

Какво е HiSuite.exe?

Процесът на HiSuite.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като Huawei PC Suite принадлежи към софтуера HiSuite от Huawei или Huawei Technologies Co. (www.huawei.com). Описание: HiSuite.exe не е от съществено значение за Windows и често създава проблеми. HiSuite.exe се намира в подпапка на "C: \ Program Files (x86)" - например C: \ Program Files (x86)

Какво е CodeMeterCC.exe?

CodeMeterCC.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като Център за контрол на CodeMeter, принадлежи на софтуера CodeMeter Runtime Kit или ключа за поддръжка на авторизатора или Центъра за контрол на CodeMeter или Поддръжката на ключовете за причиняване от WIBU-SYSTEMS AG (www.wibu.com). Описание: CodeMeterCC.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. CodeMeterCC.e

Какво е storahci?

Истинският файл storahci.sys е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Windows е серия от семейства на операционни системи, разработени от Microsoft. Storahci.sys е файл, свързан с контролера на Microsoft AHCI и не предизвиква проблеми с вашия компютър. Издаден през 1985 г. и достъпен на 133 езика, Windows представлява няколко семейства на операционни системи, разработени, предлагани на пазара и п

Какво е SecurityHealthSystray.exe?

Процесът, известен като икона за известие за сигурност на Windows или SecurityHealth, принадлежи на софтуерната операционна система Microsoft Windows от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Оригиналният SecurityHealthSystray.exe е важна част от Windows и рядко създава проблеми. SecurityHealthSystray.exe се намира в папката C: \ Windows

Какво е cldflt?

Процесът, известен като Cloud Files Mini Filter Driver, принадлежи на софтуерната операционна система Microsoft Windows от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Оригиналният cldflt.sys е важна част от Windows и рядко създава проблеми. Cldflt.sys се намира в папката с драйвери C: \ Windows \ System32 \. Размерът на файла в Windows 10/8/7 / XP е 336

Какво е AI Suite II.exe?

Процесът, известен като AI Suite II, принадлежи към софтуера AI Suite II от ASUSTeK Computer (www.asus.com). Описание: AI Suite II.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. Файлът AI Suite II.exe се намира в подпапка на "C: \ Program Files (x86)" (предимно C: \ Program Files (x86) \ ASUS \

Какво е wusa.exe?

Истинският файл wusa.exe е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Microsoft Windows е операционна система. Самостоятелният инсталатор на Windows Update има за задача да инсталира пакети за актуализация. Wusa.exe разширява съдържанието на файла за актуализиране на пакета (.msu) и е основен файл на Windows, който не причинява

Как да премахнете вируса Issas

Процесът предоставя валидна информация за своя производител. Описание: Issas.exe не е от съществено значение за Windows и често причинява проблеми. Issas.exe се намира в папката C: \ Windows \ System32. Размерът на файла в Windows 10/8/7 / XP е 1, 636, 138 байта. Програмата има видим прозорец. Процесът няма описание на файла

Какво е NoxVMHandle.exe?

Процес NoxVMHandle.exe в диспечера на задачите на Windows Процесът известен като NoxVMHandle Frontend или Nox или NoxVMHandle Sound Controller принадлежи към софтуера BigNox VM VirtualBox от BigNox или Duodian Online Technology Co. или Пекин Duodian Online Science and Technology Co .. Описание: NoxVMHandle.ex

Какво е mysqld.exe?

Процесът на Mysqld.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като MySQL Server (версия 5.1, 5.6, 5.5, 5.7, 8.0) или MySQL или WampServer (версия 2.5, 2.2) или DB с отдалечен достъп или MySQL Server или CONNECT или joomlaMySQL или NVMS-SRV-DB принадлежи към софтуера MySQL Server или XAMPP или NVMS5 Standard Edition или AppServ или WampServer или Squeezebox Server или ProcessMaker или Bitnami WordPress Stack или Bitnami WAMP Stack или MySQL Database Server или Multicraft или Dell Remote Access или Wampserver64 от Oracle (www.oracle.com) или MySQL AB (www.mysql.com) или MariaDB Corporation Ab

Как да премахнете sxstrace вируса

Изглежда, че процесът, известен като A Out Out или SHAlloca Dynamic Link Library, принадлежи на неизвестен софтуер AWayOut или Steam Client API. Описание: Sxstrace.exe не е от съществено значение за Windows и често създава проблеми. Sxstrace.exe се намира в непознаваема папка. Размерът на файла в Windows 10/8/7 / XP е 0 байта. Процесът няма описани

Какво е mscorsvw.exe?

Истинският файл mscorsvw.exe е софтуерен компонент на Microsoft .NET Framework Optimization Service от Microsoft Corporation . Услугата за оптимизиране на .NET Framework за оптимизация на Microsoft (mscorsvw.exe) работи във фонов режим, за да накара генератора на кодове (NGEN.exe) да преобразува подпрограмите на библиотеката .NET Framework в машинен код, така че приложенията, написани за .NET, да

Какво е ose.exe?

Оригиналният файл os.exe е софтуерен компонент на Microsoft Office от Microsoft . Windows е операционна система. Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) е мениджър на актуализации за няколко програми на Microsoft, включително MS Office. OSE.exe е файлът, който позволява на WSUS да разпространява актуализации в Microsoft Office и не причинява ни

Какво е avp.exe?

Истинският файл avp.exe е софтуерен компонент на Kaspersky Internet Security от Kaspersky Lab . „Avp.exe“ е системна услуга на Windows и е основният изпълним процес в множество антивирусни продукти от Лаборатория Касперски (напр. Антивирус Касперски, Касперски Интернет Сигурност), които го инсталират в „C: \ Program Files \ Kaspersky Labs \ Kaspersky% име на проду

Какво е QMEmulatorService.exe?

Процесът, известен като принадлежи към софтуера на Tencent (www.tencent.com/i). Описание: QMEmulatorService.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. Файлът QMEmulatorService.exe се намира в подпапка на "C: \ Program Files" или понякога в подпапка на папката с потреби

Какво е mbae64?

Оригиналният файл mbae64.sys е софтуерен компонент на Malwarebytes Anti-Exploit от Malwarebytes . Malwarebytes Anti-Exploit е програма за сигурност, която премахва софтуерните подвизи. Mbae64.sys е системен файл, който е свързан със софтуера Malwarebytes 3.0 Premium и не причинява никакви заплахи за вашия PC.Malwarebytes Anti-Exploit е един от трите инструмента, включени в софтуер

Какво е YunDetectService.exe?

Оригиналният файл YunDetectService.exe е софтуерен компонент на Baidu Yun Guanjia от Baidu . Baidu Yun Guanjia е мениджър за изтегляне, който улеснява прехвърлянето на файлове към и от облачното устройство Baidu Yun Pan. Yundetectservice.exe изпълнява процес от съществено значение за Baidu Yun Guanjia. Тази програма не се препоръчва и м

Какво е FacebookGameroom.exe?

Истинският файл FacebookGameroom.exe е софтуерен компонент на Facebook Gameroom от Facebook . Facebook Gameroom е портал за игри и платформа за доставка. FacebookGameroom.exe изпълнява приложението Facebook Gameroom. Това не е компонент на Windows и може да бъде безопасно премахнат. Игралната зала на Face

Какво е WindowsInternal.ComposableShell.Experiences.TextInput.InputApp.exe?

Процесът, известен като WindowsInternal.ComposableShell.Experiences.TextInput.InputApp.exe, принадлежи на софтуера Microsoft Windows от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Оригиналният WindowsInternal.ComposableShell.Experiences.TextInput.InputApp.exe е важна част от Windows и рядко създава проблеми

Какво е DDVDataCollector.exe?

Процесът, известен като Dell Data Vault Data Collector Service, принадлежи на софтуера Dell Data Vault или Dell Data Vault Collector от Dell (www.dell.com). Описание: DDVDataCollector.exe не е от съществено значение за Windows и често причинява проблеми. DDVDataCollector.exe се намира в подпапка на "C: \ Program Files" - обикновено C: \ Progr

Какво е GameClient.exe?

Процесът, известен като Night GameClient, принадлежи на софтуер, непознат от Infiplay или Cryptic Studios. Описание: GameClient.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко проблеми. GameClient.exe се намира в подпапка на "C: \ Program Files". Известните размери на файлове в Windows 10/8/7 / XP са 2 059 504 б

Какво е atikmpag?

Истинският файл atikmpag.sys е софтуерен компонент на ATI графични карти от AMD . Atikmpag.sys е драйвер за ядрото, инсталирано с ATI графични карти. Драйверът на ядрото работи директно с операционната система и следователно трябва да функционира в много стабилна среда. Премахването на този драйвер може да доведе до това приложението да не може да функционира правилно. Премахнете програмата само като я деинсталирате, в случай че има известни проблеми.ATI Tech

Какво е CrashMailer_64.exe?

CrashMailer_64.exe процес в диспечера на задачи на Windows Процесът, известен като CrashMailer_64.exe, принадлежи към софтуера Overwatch или WinRAR от Blizzard Entertainment (blizzard.com). Описание: CrashMailer_64.exe не е от съществено значение за Windows и често причинява проблеми. Файлът CrashMailer_64.exe се намира в подпапка на "C: \ Program Files (x86)" (най-вече C: \ Program Files (x86) \ Ov

Какво е HDSentinel.exe?

Процесът на HDSentinel.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като Hard Disk Sentinel Engine или Hard Disk Sentinel, принадлежи към софтуера Hard Disk Sentinel PRO или Hard Disk Sentinel от HDS Hungary (www.hdsentinel.com). Описание: HDSentinel.exe не е от съществено значение за операционната система Windows и

Какво е Super-Charger.exe?

Оригиналният файл Super-Charger.exe е софтуерен компонент на MSI Super-Charger от MSI . MSI Super-Charger е помощна програма за пренасочване на захранването в Windows системи. Super-Charger.exe изпълнява приложението Super-Charger. Това не е съществен процес на Windows и може да бъде деактивирано, ако се знае, че създава проблеми. Приложени

Какво е s768.exe?

Процес на S768.exe в Windows Task Manager Изглежда, че процесът, известен като safe_urls768, принадлежи на софтуера Browser-Security от Vondos Media GmbH. Описание: S768.exe не е от съществено значение за Windows и често създава проблеми. Файлът s768.exe се намира в подпапка на папката на потребителския профил или понякога в подпапка на "C: \ Pr

Какво е aswSP?

Процесът, известен като avast! модул за самозащита принадлежи на софтуер avast! Антивирусна система или avast! Антивирус от ALWIL Software (www.avast.com) или AVAST Software (www.avast.com). Описание: AswSP.sys не е от съществено значение за операционната система Windows и причинява сравнително малко про