Какво е RaUI.exe?

Процесът RaUI.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като RaUI MFC приложение или Ralink безжична LAN карта или Ralink Wireless Utility или EnGenius Wireless Utility MFC приложение или B-Link безжична LAN карта или TRENDnet безжична LAN карта или Mediatek безжична LAN карта или NetComm MFC приложение принадлежи към софтуера RaUI Application или ASUS USB-AC51 WLAN Card Utilities или Wireless Utility Application или Ralink Wireless Utility или RT2870 Flash Install или NetComm Application или ASUS USB-AC55 WLAN Card Utilities или Edimax Wireless Utility \ t от Ralink Technology (www.ralinkt

Какво да представляват brs.exe?

Истинският файл brs.exe е софтуерен компонент на Cyberlink PowerDVD от CyberLink . Cyberlink PowerDVD е приложение за медийно възпроизвеждане. Brs.exe изпълнява процес, необходим за възпроизвеждане на носители от Blu-ray дискове. Това не е съществен процес в Windows и може да бъде деактивиран, ако е известно, че създава проблеми. Cyberlink PowerDVD е медиен

Какво представлява Winvnc.exe?

Winvnc.exe процес в Windows Task Manager Процесът, известен като VNC сървър за (версия X64 / win32, X64) или VNC сървър за Win32 или TightVNC Win32 Server или VNC сървър за win32 или VNC сървър или VNC сървър за Win32 или HippoVNC принадлежи към софтуера UltraVNC или TightVNC Win32 Server или TightVNC или Naverisk Agent или EchoVNC или CafeIndo Pro Client (версия 1.8.3.ae49) или HippoVNC или Tridia Corporation WinVNC от UltraVNC (www.uvnc.com) или Константин Каплински (www.tightvnc.com) или Ti

Какво представлява ETDCtrl.exe?

Истинският файл ETDCtrl.exe е софтуерен компонент на ELAN Smart-Pad от ELAN Microelectronics . ELAN Smart-Pad е тъчпад, който обикновено се намира на лаптопите. ETDCtrl.exe изпълнява контролния център, екран за конфигуриране, който предоставя опции за промяна на настройките за ELAN Smart-Pad. Това не е съществен процес в Windows и може да бъде деактивиран, ако е известно, че създава проблеми. ELAN Smart-Pad е входно устройство, използвано за проследяване

Какво е RaUI.exe?

Процесът RaUI.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като RaUI MFC приложение или Ralink безжична LAN карта или Ralink Wireless Utility или EnGenius Wireless Utility MFC приложение или B-Link безжична LAN карта или TRENDnet безжична LAN карта или Mediatek безжична LAN карта или NetComm MFC приложение принадлежи към софтуера RaUI Application или ASUS USB-AC51 WLAN Card Utilities или Wireless Utility Application или Ralink Wireless Utility или RT2870 Flash Install или NetComm Application или ASUS USB-AC55 WLAN Card Utilities или Edimax Wireless Utility \ t от Ralink Technology (www.ralinkt

Какво е това diagtrack.dll?

Процесът, известен като услугата за проследяване на диагностиката на Microsoft или услугата за проследяване на диагностиката (DiagTrack), принадлежи на софтуерната услуга за проследяване на диагностиката (DiagTrack) или Microsoft Windows операционна система от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Diagtrack.dll не е от съществено значение за Windows и често ще причини проблеми. Diagtrack.dll се намира в папката C: Windows System32. Размерът на файл

Какво е?

Истинският файл armsvc.exe е софтуерен компонент на Adobe Acrobat от Adobe Systems . Armsvc.exe е изпълним файл, който принадлежи на Adobe Acrobat, група софтуер и уеб услуги, създадени от Adobe, за създаване, преглед, модифициране и отпечатване на файлове в Portable Document Format (PDF). Този процес автоматично актуализира Acrobat на периодична основа. Това не е критичен компонент на Windows и трябва да бъде премахнат, ако е известно,

Какво е това nvstreamsvc.exe?

Файлът nvstreamsvc.exe е софтуерен компонент на Nvidia GeForce Experience от Nvidia . Nvidia GeForce Experience е набор от програми за оптимизация на производителността, запис, стрийминг и поддръжка, разработени специално за Nvidia графични карти. Nvstreamsvc.exe изпълнява основния процес за приложението Nvidia GameStream, част от Nvidia GeForce Experience. Това не е важен процес

Какво представлява System.dll?

Процесът, известен като Система или система, принадлежи на софтуера Cisco Secure Desktop или Dbsqlinfo от Cisco Systems (www.cisco.com) или Microsoft (www.microsoft.com). Описание: System.dll не е от съществено значение за Windows OS и причинява относително малко проблеми. System.dll се намира в подпапка на "C: Program Files". Известни размери на файлове на Windows 10/8/7 / XP са 792, 576 ба

Какво е fltmgr?

Истинският файл fltmgr.sys е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Microsoft Windows е операционна система. Microsoft File System Filter Manager гарантира, че всички файлове, инсталирани на персоналния компютър, се съхраняват в съответните им директории. Fltmgr.sys е файл, свързан с Microsoft File Manager Filter Manager и не причинява проблеми в компютъра. Microsoft File System Filter Manager е осн