Какво е "msinfo32.exe"?

Истинският файл msinfo32.exe е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Windows е серия от графични семейства на операционни системи, разработени от Microsoft. Msinfo32 е предназначена да предостави на потребителите на Windows изчерпателна представа за хардуера, системните компоненти, софтуерната среда и не причинява никаква вреда на компютъра. Първо издаден през 1985 г., Windows е серия от графични операционни системи, разработени от Microsoft. Активните семейства на Windows включват Windows Embedded и Windows NT, където всеки е насочен към специфичен сектор на компютърната инд

Какво е това audiodg.exe?

Истинският файл audiodg.exe е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Microsoft Windows е операционна система. Audiodg.exe работи със звуковия двигател за аудио устройство за Windows. Това е системен компонент и трябва да бъде премахнат. Изолирането на графиката на устройството с аудио устройство от Microsoft е предназначено да задейства драйвера за аудиоустройството на компютъ

Какво представлява LogTransport2.exe?

Истинският файл LogTransport2.exe е софтуерен компонент на Adobe Acrobat от Adobe Systems . LogTransport2.exe е изпълним файл, който принадлежи на Adobe Acrobat, група от софтуер и уеб услуги, създадени от Adobe, за създаване, преглед, модифициране и отпечатване на файлове в Portable Document Format (PDF). Този процес е свързан с онлайн услугите. Това не е критичен компонент на Windows и трябва да бъде премахнат, ако е известно, че причинява проблеми. Adob

Какво е advapi32.dll?

Процесът, известен като Advanced Windows (версия 32 Base API), принадлежи към софтуерната операционна система Microsoft Windows или Windows Extension (Инструментариум за управление на Windows), разширения (Wmi) от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Advapi32.dll е важна част от Windows, но често причинява проблеми. Файлът advapi32.dl

Что е CEPHtmlEngine.exe?

Файлът CEPHtmlEngine.exe е софтуерен компонент на Adobe Photoshop CC от Adobe Systems . Adobe Photoshop CC е програма за обработка и редактиране на изображения. CEPHtmlEngine.exe позволява HTML5 разширения и приставки да работят във Photoshop. Този процес е известен ресурс и може да бъде коригиран, като отидете в Редактиране → Предпочитания → Плъгини и де

Какво представлява Windows10UpgraderApp.exe?

Windows10UpgraderApp.exe процес в Windows Task Manager Процесът, известен като Windows (Асистент за актуализация 10, 10 Помощник за надстройка), принадлежи към софтуера Windows (Асистент за актуализация 10, 10 помощник за надстройка) от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Windows10UpgraderApp.exe не е от съществено значение за Windows OS и причинява относително малко проблеми.

Какво е intelppm?

Истинският файл intelppm.sys е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Windows е набор от операционни системи, разработени от Microsoft. Intel процесорен драйвер е услуга на Windows, която позволява комуникация между операционната система и хардуера, инсталиран в системата. Intelppm.sys е драйвер, който не представлява заплаха за вашия компютър. Издаден през 1985 г., Windows е набор от семейства на операционни системи от Microsoft. За първи път е пре

Какво представлява AtBroker.exe?

Истинският файл AtBroker.exe е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Windows е операционна система, разработена, продавана и поддържана от Microsoft. Мениджърът за помощни технологии на Windows е компонент на Windows OS и е създаден, за да помогне на продуктите за помощни технологии (AT) да взаимодействат със стандартни и потребителски интерфейсни елементи (UI). Atbroker.exe е процес, свързан с помощната програма за мениджъри на помощните технологии на Windows и не причинява вреда на вашия компютър. Windows представлява серия от семейства на операционни системи, разработени, п

Какво е conime.exe?

Истинският файл conime.exe е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Windows е серия от операционни системи, разработени от Microsoft. Редакторът на метода за въвеждане на конзоли е предназначен да позволи на потребителите да използват стандартната клавиатура за въвеждане на сложни символи и символи. Conime.exe е файлът, който стартира редактора на метода за въвеждане на конзоли и е безопасен файл за вашия компютър. Издаден през 1985 г., Windows представлява серия от операционни системи, разработени от Microsoft.

Какво представлява ASGT.exe?

Истинският ASGT.exe файл е софтуерен компонент на ASUS GPU Tweak от ASUS . ASUS GPU Tweak е помощна програма, използвана за овърклок на ASUS графични карти. ASGT.exe стартира програмата за настройка на ASUS GPU. Това не е съществен Windows процес и може да бъде деактивиран, ако е известно, че създава проблеми. ASUS GPU Tweak е