Какво е това vcredist_x86.exe?

Истинският файл vcredist_x86.exe е софтуерен компонент на Microsoft Visual C от Microsoft . Microsoft Visual C ++ е среда за разработка на езиците за програмиране C, C ++ и C ++ / CLI. Vcredist_x86.exe е компонент на Microsoft Visual C ++ 2010 x86 и не представлява заплаха за вашия компютър. Първо издаден преди повече от 25 години, MSVC short за Microsoft Visual C ++ е интегрирана среда за разработка от Microsoft, к

Какво е BtvStack.exe?

BtvStack.exe процес в Windows Task Manager Процесът, известен като разширение Core или Bluetooth Tray или Bluetooth Stack Server принадлежи към софтуера Dell WLAN и Bluetooth клиента или Qualcomm Atheros Bluetooth Suite или Qualcomm Atheros WLAN и Bluetooth клиента или Bluetooth Win7 Suite или Atheros Bluetooth Suite или Atheros WLAN и Bluetooth клиента или Dell Unified Wireless Suite или Qualcomm Atheros Driver Installation \ t от Qualcomm Atheros или Qualcomm Atheros Communcations или Atheros Communcations или Atheros Communications (www.qca.qualcomm.com) или QualcommRAtherosR. Описание: BtvS

Какво е това atieclxx.exe?

Истинският файл atieclxx.exe е софтуерен компонент на AMD External Events от AMD . Atieclxx.exe е изпълним файл, асоцииран с помощната програма за външни събития ATI за Windows, процес, който управлява функцията ATI Hotkey. DLL файловете съхраняват данни, код и ресурси, необходими за една или повече програми, за да функционират правилно. Това

Какво е това atiesrxx.exe?

Истинският файл atiesrxx.exe е софтуерен компонент на AMD External Events от AMD . Atiesrxx.exe е изпълним файл, асоцииран с помощната програма за външни събития ATI за Windows, процес, който управлява функцията ATI Hotkey. DLL файловете съхраняват данни, код и ресурси, необходими за една или повече програми, за да функционират правилно. Това

Какво е това nvstreamsvc.exe?

Файлът nvstreamsvc.exe е софтуерен компонент на Nvidia GeForce Experience от Nvidia . Nvidia GeForce Experience е набор от програми за оптимизация на производителността, запис, стрийминг и поддръжка, разработени специално за Nvidia графични карти. Nvstreamsvc.exe изпълнява основния процес за приложението Nvidia GameStream, част от Nvidia GeForce Experience. Това не е важен процес

Какво е KMS.exe?

Истинският файл KMS.exe е софтуерен компонент на Data Protector от Micro Focus . "KMS.exe" може да бъде компонент на софтуера Micro Protect Data Data Protector, сложна система за управление на архивирането на сървъри и клиенти, която включва криптиране на базата на устройства и има "Key Management Server" за контрол на криптиране и декриптиране на данни. Micro Focus придобива Data Protector чрез сливане с Hewlett-Packard Enterprise (HPE) софтуер. Въпреки това, "KMS", особено в подпат като "C: Windows SysWOW64 Activator_Office_14", често о

Какво е amdkmpfd?

Процесът, известен като AMD PCI Root Bus Lower Filter, принадлежи към софтуера AMD Driver от Advanced Micro Devices (www.amd.com). Описание: Amdkmpfd.sys не е от съществено значение за Windows OS и причинява относително малко проблеми. Файлът amdkmpfd.sys се намира в неопределена папка. Размерът на файла в Windows 10/8/7 / XP е 0 байта. Драйв

Какво е "mscoree.dll"?

Процесът, известен като Microsoft .NET Runtime Execution Engine, принадлежи на софтуер Microsoft .NET Framework (клиентски профил 4, клиент 4) или Microsoft Windows операционна система от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Mscoree.dll не е от съществено значение за Windows OS и причинява относ

Какво е това lsass.exe?

Lsass.exe процес в Windows Task Manager Процесът, известен като Процес на местния орган по сигурността или LSA Shell (Експортна версия) или LSA Shell или pikachu или CNG Key Isolation, мениджър на защитени сметки или Windows хост процес (Rundll32) или Bonjour или криптираща файлова система (EFS), CNG Key Isolation, Security Мениджър на профили, диспечер на удостоверенията принадлежи към софтуерната операционна система Microsoft Windows или услугите IPSEC, защитено хранилище, мениджър за защитени акаунти или изолиране на CNG ключове, мениджър на сметки за сигурност или изолиране на ключове за CN

Какво представлява SpySweeper.exe?

Процесът SpySweeper.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като Spy Sweeper Engine, принадлежи към софтуера Spy Sweeper SDK или Spy Sweeper Core от Webroot Software, Inc. (www.webroot.com) (www.webroot.com) или Webroot Software (www.webroot.com). Описание: SpySweeper.exe не е от съществено значени