Какво е "overseer.exe"?

Процесът, известен като Avast Overseer или AVG Overseer, принадлежи към софтуера AVAST Software sro или AVG Netherlands BV или AVG Technologies USA от AVAST Software (www.avast.com) или AVG Technologies CZ, sro (www.freeavg.com). Описание: Overseer.exe не е от съществено значение за Windows OS и причинява отно

Какво е RtHDVCpl.exe?

Истинският файл RtHDVCpl.exe е софтуерен компонент на Realtek High Definition Audio Driver от Realtek . Realtek HD Audio Driver е интерфейс между операционната система Windows и Realtek HD Audio Card. RtHDVCpl.exe изпълнява панела за управление на силата на звука с висока дефиниция, използван за конфигуриране на настройките за сила на звука. Това не е съществен процес на Windows и може да бъде деактивиран, ако е известно, че създава проблеми. Realtek HD Audio Driver е софтуерно решение за Realtek HD Audio, аудио чипсе

Какво е KMSSS.exe?

KMSSS.exe процес в диспечера на задачите на Windows Процесът, известен като KMS Server Emulator Service (XP) или KMS емулатор от Ratiborus, благодарение на Hotbird64 или KMS Server Emulator Service принадлежи към софтуерната KMS Server Emulator Service (XP) или KMS емулатор от Ratiborus или KMSSS (Ratiborus, MSFree Inc.) или KMS-хост услуга или KMS сървър за емулатор от MDL Forum, mod by Ratiborus или MSFree. Описание: KMSSS.exe не е

Какво е USP10.dll?

Истинският файл USP10.dll е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Windows е операционна система, разработена от Microsoft. Uniscribe е компонент на Windows, който предоставя Unicode-кодиран текст, особено сложно оформление на текста. USP10.dll е файлът, който изпълнява Uniscribe услуги и не причинява никаква вреда на вашия PC.Windows, първоначално издаден през 1985 г.,

Какво е това spoolsv.exe?

Истинският файл spoolsv.exe е софтуерен компонент на Microsoft Windows операционна система от Microsoft . Spoolsv.exe е изпълним файл, който стартира услугата за печатане на спулера - процес, който кешира заданията за печат в системната памет като изображения, тъй като принтерите не могат да разберат шрифтове или дешифрират графики. Този процес понякога отнема огромно количество системни ресурси като обработка на различни файлови формати в изображение, подходящо за печат, често отнема време и много памет. За да изчистите тази памет и да спрете процеса, просто щ

Какво представлява splwow64.exe?

Истинският файл splwow64.exe е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Microsoft Windows е операционна система. APIs на Thunking Spooler е основен процес на Windows, който прави 32-битовите приложения съвместими с 64-битова екосистема на Windows. Splwow64.exe е асоцииран с APIS на Thunking Spooler и не представлява заплаха за вашия компютър.Thunking Spooler APIS е посочен к

Какво представлява IDriver.exe?

Истинският файл IDriver.exe е софтуерен компонент на InstallShield от Flexera Software . Софтуерът на Flexera от InstallShield спря да използва името "Idriver.exe" във версия 12. Това е двигателят, който следва скриптовия език на InstallShield за извършване на инсталации, включително деинсталирането на предишни версии, с опции за командния ред, които позволяват "тиха" операция чрез изпращане на съобщения до файл ".iss", а не потребителската конзола. Тя може да остане в системата от инсталиране на продукти, пакетирани с помощта на InstallShield 11 или по-рано. Ако I

Какво представлява The PresentationFontCache.exe?

Файлът PresentationFontCache.exe е софтуерен компонент на Microsoft .NET Framework от Microsoft Corporation . "PresentationFontCache.exe" е от Microsoft Corporation, услуга на Windows от Windows Presentation Foundation (WPF), графичната подсистема на версия 3.0 на Windows .NET Framework. WPF е основен компонент на Windows след

Какво представлява MicrosoftEdge.exe?

Процесът MicrosoftEdge.exe в диспечера на задачите на Windows Процесът, известен като Microsoft Edge, принадлежи на софтуер Microsoft Windows или Microsoft Edge от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Оригиналът MicrosoftEdge.exe е важна част от Windows и рядко причинява проблеми. MicrosoftEdge.exe се намира в подпа

Какво е nvlddmkm?

Файлът nvlddmkm.sys е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Microsoft Windows е операционна система; софтуер, който действа като мост между хардуерните и софтуерните копия на компютъра. Nvlddmkm.sys е драйвер за режим на ядрото за Windows Longhorn проект (кодово име за Windows Vista), който добавя подд