Какво е nlssrv32.exe?

Nlssrv32.exe процес в диспечера на задачите на Windows Процесът, известен като Тази услуга позволява продукти, които използват системата за лицензиране на Nalpeiron, принадлежи към софтуера Nalpeiron License Management или тази услуга позволява продукти, които използват системата за лицензиране на Nalpeiron или програма за изтегляне на фърмуера и ZBI Key Manager от Nalpeiron (www.nalpeiron.com). Описание: Nlssrv32.exe не е от съществено значение за Windows OS и причинява относително малко проблеми. Nlssrv32.exe се намира в подпапка на C: Windows - обикновено C: Windows SysWOW64 . Известни файло

Какво представлява ServiceLoader.exe?

Процес на ServiceLoader.exe в диспечера на задачите на Windows Не са налице по-точни подробности за това, на което принадлежи процесът jmesoft. Това отчасти се дължи на факта, че авторът не е идентифициран. Описание: ServiceLoader.exe не е от съществено значение за Windows и често предизвиква проблеми. Файлът ServiceLoader.exe се намира в под

Какво представлява ELAN.exe?

Процесът, известен като програма ELAN Delete, принадлежи към софтуера ELAN на Alcatel Microelectronics (www.st.com). Описание: ELAN.exe не е от съществено значение за Windows и често предизвиква проблеми. ELAN.exe се намира в папката C: Windows System32. Известни размери на файлове на Windows 10/8/7 / XP са 28,

Какво е това inetinfo.exe?

Inetinfo.exe процес в диспечера на задачите на Windows Процесът, известен като Интернет информационни услуги, принадлежи към софтуерни информационни услуги за интернет или администратор на IIS, протокол SMTP, публикация в интернет или администрация на IIS или администратор на IIS или администратор на IIS, публикуване в интернет от Microsoft (www.microsoft) .com). Описание: Inetinfo.exe е важна част от Windows, но често причинява проблеми. Inetinfo.exe се намира в подпапка на C: Windows System32 - обикновено C: Windows System32 inetsrv . Известни размери на файлове на Windows 10/8/7 / XP

Какво е dllhost.exe?

Файлът dllhost.exe е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Microsoft Windows е операционна система. Dllhost.exe изпълнява Dynamic Link Library Host, блок от код, съхраняван в един файл, който изпълнява няколко файла на компютър с Windows. Тази програма, която може да доведе до грешки, ако не е актуална. Dynamic Link Library Host е процес, който е предназнач

Какво е това RichVideo.exe?

Истинският файл RichVideo.exe е софтуерен компонент на CyberLink Media Suite от CyberLink . CyberLink Media Suite е набор от софтуерни приложения, предназначени за възпроизвеждане, редактиране и запис на изображения. RichVideo.exe изпълнява RichVideo модула, който кешира резултатите от видео анализ за бъдеща употреба, които се споделят и

Какво е nw.exe?

Файлът nw.exe е софтуерен компонент на NW.js от GnorTech . NW.js е платформа за разработване на уеб-приложения. Nw.exe е файл, който съдържа мрежови и javascript библиотеки. Тя може да бъде и рекламна програма, прикрита като истински процес. Това не е процес на Windows и може да бъде деактивиран. Препоръчва се сканиране срещу злонамерен софтуер.NW.js е построен върху Chromium и node.js, който ос

Какво е GWX.exe?

GWX.exe процес в Windows Task Manager Процесът, известен като GWX, принадлежи на софтуерната операционна система Microsoft Windows от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: GWX.exe е важна част от Windows, но често причинява проблеми. Файлът GWX.exe се намира в подпапка на C: Windows System32 (обикновено C: Windows System32 GWX ). Известни файло

Какво представлява smartscreen.exe?

Истинският файл smartscreen.exe е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Windows е операционна система. Microsoft SmartScreen е базиран на облак софтуер за защита от злоупотреби и фишинг. Smartscreen.exe е файлът, който инсталира помощната програма и не представлява заплаха за вашия компютър

Какво представлява Updater.exe?

Истинският файл Updater.exe е софтуерен компонент на Ask Toolbar за Internet Explorer от Ask.com . Ask Toolbar за Internet Explorer е лента с инструменти, поддържана от рекламата, която позволява на потребителите да търсят съдържание в интернет. Updater.exe изпълнява процес, който актуализира Ask Toolbar. Това не е съществен процес за Windows и може да бъде деактивиран, ако е и