Какво е soffice.bin?

Процесът, известен като OpenOffice.org (версия 3.3, 3.4.1, 3.1, 3.2) или OpenOffice (версия 4.1.2, 4.1.3, 4.1.1, 4.1.5, 4.0.1) или LibreOffice или OOo-dev ( версия 3.3) принадлежи към софтуера OpenOffice или LibreOffice (версия 5.0 Help Pack), 5.4 Help Pack)) или OOo-dev от OpenOffice.org (www.openoffice.

Какво е xxd-0.xem?

Процесът, известен като XIGNCODE WatchDog K принадлежи към софтуера XIGNCODE WatchDog K или Garena - PointBlank ID или Garena - FIFA ONLINE (версия 3 (Тайланд)) или Counter-Strike Online versi Game Client от Wellbia.com. Описание: Xxd-0.xem не е от съществено значение за операционната система Windows и причи

Какво представлява ServiceLoader.exe?

Процес на ServiceLoader.exe в диспечера на задачите на Windows Не са налице по-точни подробности за това, на което принадлежи процесът jmesoft. Това отчасти се дължи на факта, че авторът не е идентифициран. Описание: ServiceLoader.exe не е от съществено значение за Windows и често предизвиква проблеми. Файлът ServiceLoader.exe се намира в под

Какво е esu.exe?

Файлът esu.exe е софтуерен компонент на Garmin Express от Garmin . Garmin Express е софтуер за управление на GPS устройства на Garmin. ExpressTray.exe изпълнява процеса на системния трей за приложението Garmin Express. Това не е важен Windows процес и може да бъде деактивиран, ако е известно, че създава проблеми. Garmin Exp

Какво е nvcontainer.exe?

Nvcontainer.exe процес в Windows Task Manager Процесът, известен като NVIDIA Container, принадлежи към софтуерния NVIDIA контейнер или NVIDIA LocalSystem Container или NVIDIA Drivers или NVIDIA Display Control Panel от NVIDIA (www.nvidia.com). Описание: Nvcontainer.exe не е от съществено значение за

Какво да представляват brs.exe?

Истинският файл brs.exe е софтуерен компонент на Cyberlink PowerDVD от CyberLink . Cyberlink PowerDVD е приложение за медийно възпроизвеждане. Brs.exe изпълнява процес, необходим за възпроизвеждане на носители от Blu-ray дискове. Това не е съществен процес в Windows и може да бъде деактивиран, ако е известно, че създава проблеми. Cyberlink PowerDVD е медиен

Какво е "Cleanup.exe"?

Процесът Cleanup.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като Премахва временните файлове. Освобождава дисковото пространство и помага за защитата на личния живот! :-) или почистване на приложения или почистване на инсталатора на EA принадлежи към софтуера Windows CleanUp или почистване на приложения или EA Installer Cleanup от Стивън Р. Гулд (www.stevengould.org) или Electronic Arts (www.ea.com). Описание: Cleanup.exe не е от съществено значение за Windows OS и причинява относително малко проблеми. Файлът Cleanup.exe се намира в подпапка на папката с потреби

Как да премахнете актуализирания вирус

Процесът Updates.exe в диспечера на задачите на Windows Процесът, известен като изпълним за Purble Place Game или ICQ, изглежда принадлежат на софтуерна операционна система Microsoft Windows или ICQ от Microsoft (www.microsoft.com) или ICQ (www.icq.com). Описание: Updates.exe не е от съществено значение за Windows и често предизви

Какво представлява listener.exe?

Процесът Listener.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като VaioCare Window Listener Application или камерата за откриване на камера или приложението за прослушване на Windows Window, принадлежи към софтуерната услуга VaioCare Sample Collector или KODAK Share Button App или на услугата на Intel Sample Collector от Sony of America (www.sony.com) www.kodak.com) или Intel (www.intel.com) или CopyCopy. Описание: Listener.exe не е от съществено значение за Windows и често при

Какво е csc.exe?

Csc.exe процес в диспечера на задачите на Windows Процесът, известен като Visual C # Command Line Compiler или Comodo System Cleaner, принадлежи към софтуера Microsoft Visual Studio (версия 2005) или Microsoft .NET Framework (клиентски профил версия 4) или Comodo System Cleaner от Microsoft (www.microsoft.com) или Comodo Security Решения (www.comodo.com). Описание: Оригиналният csc.exe е важна част о