Какво представлява ServiceLoader.exe?

Процес на ServiceLoader.exe в диспечера на задачите на Windows Не са налице по-точни подробности за това, на което принадлежи процесът jmesoft. Това отчасти се дължи на факта, че авторът не е идентифициран. Описание: ServiceLoader.exe не е от съществено значение за Windows и често предизвиква проблеми. Файлът ServiceLoader.exe се намира в под

Какво е това ntoskrnl.exe?

Истинският файл ntoskrnl.exe е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Microsoft Windows е операционна система. Ntoskrnl.exe е файл с изображение на ядрото, който е основен системен компонент. Това не трябва да се премахва. Ядрото на операционната система Windows NT, наричано ядрово изображение, е отг

Какво представлява ETDCtrl.exe?

Истинският файл ETDCtrl.exe е софтуерен компонент на ELAN Smart-Pad от ELAN Microelectronics . ELAN Smart-Pad е тъчпад, който обикновено се намира на лаптопите. ETDCtrl.exe изпълнява контролния център, екран за конфигуриране, който предоставя опции за промяна на настройките за ELAN Smart-Pad. Това не е съществен процес в Windows и може да бъде деактивиран, ако е известно, че създава проблеми. ELAN Smart-Pad е входно устройство, използвано за проследяване

Какво е GWXConfigManager.exe?

GWXConfigManager.exe процес в диспечера на задачите на Windows Процесът, известен като GWX ConfigManager, принадлежи към софтуерната операционна система Microsoft Windows от Microsoft (www.microsoft.com). Описание: Оригиналният GWXConfigManager.exe е важна част от Windows и рядко причинява проблеми. Файлът GWXConfigManager.exe се намира в подпапка на C:

Какво е mdm.exe?

Файлът mdm.exe е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Windows е операционна система, разработена от Microsoft. Machine Debug Manager е компонент на Windows, който се инсталира с Microsoft Script Editor, за да осигури поддръжка за отстраняване на грешки в програмата. Mdm.exe е файлът, който стартира диспечера за отстраняване на грешки в машината и не причинява вреда на вашия компютър. Издаден преди 32 годи

Какво е QtWeb.exe?

Процесът QtWeb.exe в диспечера на задачите на Windows Процесът, известен като QtWeb Internet Browser, принадлежи към софтуерния QtWeb Internet Browser от QtWeb.NET или Lsoft Technologies (www.lsoft.net). Описание: QtWeb.exe не е от съществено значение за Windows OS и причинява относително малко проблеми.

Какво представлява EasyAntiCheat.exe?

Истинският файл EasyAntiCheat.exe е софтуерен компонент на EasyAntiCheat от EasyAntiCheat . EasyAntiCheat е анти-мами услуга за онлайн мултиплейър игри. EasyAntiCheat.exe изпълнява основния процес за приложението EasyAntiCheat. Това не е задължителна услуга на Windows и може да бъде деактивирана. Деактивирането на това може да попречи н

Какво е cfosspeed.exe?

Файлът cfosspeed.exe е софтуерен компонент на cFosSpeed от cFos Software . cFosSpeed ​​е услуга за оформяне на интернет трафик. cfosspeed.exe изпълнява процеса на потребителски интерфейс за програмата cFosSpeed. Това не е съществен процес за Windows и може да бъде деактивиран, ако е известно, че създава problems.cFosSpeed ​​е

Какво е srv?

Истинският файл srv.sys е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Windows е серия от операционни системи на Microsoft. Драйверът на srv.sys улавя всички искания за данни на SMB (System Management Bus) и е безопасен за работа на вашия компютър. Издадена преди 32 години, Windows е група от семейства на операционни системи на Microsoft. Тя включва няколко активни семейства на Win

Какво е OriginWebHelperService.exe?

Процесът OriginWebHelperService.exe в Windows Task Manager Процесът, известен като OriginWebHelperService принадлежи към софтуера Origin by Electronic Arts (www.ea.com). Описание: OriginWebHelperService.exe не е от съществено значение за Windows OS и причинява относително малко проблеми. OriginWebHelperService.exe се намира в подпапка на "C: Program Files (x86)" - например C: Program Files (