Какво е това Discord.exe?

Файлът Discord.exe е софтуерен компонент на Discord by Discord . Разногласието е безплатна кръстосана платформа VoIP програма, популярна сред онлайн игрите. Discord.exe изпълнява Раздел. Това не е критично Windows приложение и може да бъде премахнато или деинсталирано, ако е известно, че причинява про

Какво е това raptr.exe?

Raptr.exe процес в Windows Task Manager Процесът, известен като Raptr Desktop App или Raptr Client, принадлежи към Raptr от Raptr. Описание: Raptr.exe не е от съществено значение за Windows и често предизвиква проблеми. Файлът raptr.exe се намира в подпапка на "C: Program Files (x86)" (обикновено C: Program Fi

Какво е това inetinfo.exe?

Inetinfo.exe процес в диспечера на задачите на Windows Процесът, известен като Интернет информационни услуги, принадлежи към софтуерни информационни услуги за интернет или администратор на IIS, протокол SMTP, публикация в интернет или администрация на IIS или администратор на IIS или администратор на IIS, публикуване в интернет от Microsoft (www.microsoft) .com). Описание: Inetinfo.exe е важна част от Windows, но често причинява проблеми. Inetinfo.exe се намира в подпапка на C: Windows System32 - обикновено C: Windows System32 inetsrv . Известни размери на файлове на Windows 10/8/7 / XP

Какво е това atiesrxx.exe?

Истинският файл atiesrxx.exe е софтуерен компонент на AMD External Events от AMD . Atiesrxx.exe е изпълним файл, асоцииран с помощната програма за външни събития ATI за Windows, процес, който управлява функцията ATI Hotkey. DLL файловете съхраняват данни, код и ресурси, необходими за една или повече програми, за да функционират правилно. Това

Что е CEPHtmlEngine.exe?

Файлът CEPHtmlEngine.exe е софтуерен компонент на Adobe Photoshop CC от Adobe Systems . Adobe Photoshop CC е програма за обработка и редактиране на изображения. CEPHtmlEngine.exe позволява HTML5 разширения и приставки да работят във Photoshop. Този процес е известен ресурс и може да бъде коригиран, като отидете в Редактиране → Предпочитания → Плъгини и де

Какво е NVIDIA Share.exe?

Процесът, известен като NVIDIA Share, принадлежи на софтуер NVIDIA Share by NVIDIA (www.nvidia.com). Описание: NVIDIA Share.exe не е от съществено значение за Windows OS и причинява относително малко проблеми. NVIDIA Share.exe се намира в подпапка на "C: Program Files (x86)" - обикновено C: Program File

Какво е това wisptis.exe?

Файлът wisptis.exe е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Windows е операционна система. Windows Ink е софтуерен пакет, предназначен за Windows 10 OS. Wisptis.exe е файл, който е свързан с входящата подсистема за таблети за платформата на Ink Services на Windows и е напълно безопасен за работа с вашия компютър. Windows Ink е софтуерен пакет в Windows 10, който се доставя с няколко приложения и функции, насочени към писане на писалки. Пакетът включва приложения за Sketchpad, Sticky Notes

Какво представлява SearchProtocolHost.exe?

Истинският файл SearchProtocolHost.exe е софтуерен компонент на Windows Search от Microsoft . Microsoft Windows е операционна система. Microsoft Windows е операционна система. Хостът на протокола за търсене е част от компонента Windows Search и помага за индексиране на файлове на компютъра с Windows. SearchProtocolHost.exe помага да се изпълни помощната програма Windows Search и не причинява никаква заплаха за вашия PC.Search Protocol Host е съществен ком

Какво е checkur.exe?

Истинският файл checksur.exe е софтуерен компонент на Microsoft Windows от Microsoft . Windows е операционна система. Инструментът за готовност за актуализиране на системата е проектиран да сканира за несъответствия на компютър с Windows. Checksur.exe изпълнява Microsoft System Update Readiness Tool и не представлява заплаха за вашия компютър. Windows е набор от семейства на операционни

Какво представлява ASC.exe?

Истинският файл ASC.exe е софтуерен компонент на Advanced SystemCare от IObit Pty, Ltd. "ASC.exe" е основният изпълним модул на софтуера за сигурност и регистър за по-чисти продукти на IObit Advanced SystemCare (ASC). Тя ще присъства в зависимост от това коя от трите версии на ASC (безплатно, Pro или Ultimate) е инсталирана